Uspešno smo izpeljali 20. andragoški kolokvij!

Širše vsebinsko ozadje letošnjega kolokvija, osrednjega strokovnega dogodka v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2016, je bila prva celostna predstavitev rezultatov mednarodne raziskave PIAAC o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji. Raziskava je bila izpeljana v okviru projekta ESS 'Merjenje učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih'.

Kolokvij je bil posvečen premisleku o ugotovljenem stanju spretnosti pri slovenskih prebivalcih med 16. in 65. letom starosti ter razpravi o izzivih, ki jih te ugotovitve prinašajo. Zasnovan je bil kot strokovno-znanstveno srečanje priznanih slovenskih in tujih strokovnjakov na tem področju. Osrednji del kolokvija je bil namenjen prvi predstavitvi desetih tematskih študij, ki jih je raziskovalna skupina PIAAC izvajala v letih od 2014 do 2016. Posebno težo je dogodku dodal plenarni govorec William Thorn, ugledni strokovnjak OECD, ki je slovenske rezultate aktualiziral v širšem kontekstu. V zaključnem delu kolokvija smo prisluhnili predavanju dr. Bryana Maddoxa o zbiranju podatkov za raziskavo PIAAC in diseminaciji rezultatov. V sklepnimi nagovorih sta govorca izpostavila in zaokrožila ključna vprašanja, dileme in izzive.

Pozornost je bila namenjena tudi praznovanju 20. obletnice andragoškega kolokvija in 25. obletnice delovanja Andragoškega centra Slovenije. Več v programu.

Vsebina kolokvija je bila povezana s projektom ESS 'Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022'.  

Predstavitve in video posnetke najdete na strani Vsebine.  

Opozarjamo na intervju z našim gostom, Williamom Thornom iz OECD: