Avtor fotografij: Samo Trebižan

Uspešno smo izpeljali

letošnji, 21. andragoški kolokvij – osrednje strokovno srečanje v okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2017. Dogodek sta soorganizirala Andragoški center Slovenije (ACS) in Ljudska univerza Ajdovščina. Namenjen je bil premisleku o vlogi neformalnega izobraževanja odraslih v sodobnih razmerah, katerih stalnica so – spremembe!

Dogodek je potekal v treh sklopih, od katerih je bil prvi (3. oktobra) namenjen prikazu dejavnosti, izkušenj in izzivov neformalnega izobraževanja na lokalni ravni. Predstavljeni so bili uspešni primeri iz Zgornje Vipavske doline, izpeljani pod okriljem LU Ajdovščina: študijski krožki, neformalna usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije, Učni center Brje, Projektno učenje mlajših odraslih in Urbani vrt v Ajdovščini ter sorodne iniciative v Mariboru. Svoje poglede si je izmenjalo 69 udeležencev. 

Kolokvij se je tokrat povezoval s projektom Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015–2017 v Sloveniji. V dveh letih so na 14 prizoriščih strokovnih dogodkov EPUO po državi najrazličnejši deležniki razpravljali o možnostih zagotavljanja razvoja temeljnih in drugih spretnosti nizkokvalificiranim odraslim in drugim ranljivim ciljnim skupinam prebivalstva. Dogodki so nagovarjali tudi problematiko zaposljivosti ter vključevanja v učeče se skupnosti. V obeh primerih lahko prav neformalno izobraževanje bistveno pripomore k pridobivanju ustreznih spretnosti, izvajalci izobraževanja odraslih (ljudske univerze in drugi) pa pri tem prevzemajo vlogo gonilne in povezovalne sile. Na strokovnih dogodkih EPUO so udeleženci oblikovali spoznanja, ki so bila predstavljena v sredini 68 udeležencev tega dela kolokvija.

Kolokvij v ožjem smislu (4. oktobra) je omogočil razmislek o neformalnem izobraževanju odraslih kot strategiji prilagajanja na spremembe v družbi in naravi. 'Slovenija se sooča z obojim ... Potencial dobrih praks neformalnega izobraževanja s tega vidika ni izkoriščen ter predstavlja izziv prihodnosti,' je zapisala dr. Nevenka Bogataj, nosilka tega področja na ACS. Več v izhodiščih za premislek in razpravo. Kolokvija v ožjem smislu se je udeležilo 78 oseb.

Program sta popestrila govorca iz Irske, pridružili pa so se nam tudi gostje iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije in Srbije. Na dogodku smo si oba dneva prizadevali zabrisati meje med skupaj 122 nastopajočimi in poslušalci, zato da bi vsi prispevali k izmenjavi mnenj in oblikovanju zaključkov o (so)delovanju v prihodnje. 

Oglejte si potek dogajanja 3. in 4. oktobra 2017 v spletnem programu (različica za tisk).

Objavljene so vsebine dogodka.

S kolokvijem smo obeležili tudi 25. obletnico delovanja ACS.

Spremljajte nas na Facebooku