Partnerji - Hrvaška

Delegaciju iz Hrvatske sastavljaju sledeče organizacije:

  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (mag. Mile Živčić, mag. Nives Vučić, mag. Mario Vučić)
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (mag. Davorka Schmidt, mag. Katarina Grgec)
  • Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu (Heni Strčić)
  • Pučko otvoreno učilište Obris (mag. Jadranka Krmpotić)
  • Pučko otvoreno učilište Vinkovci (mag. Rozalija Jurković)
  • Tehnička škola Daruvar (Sanja Klubička)
  • Tehničko veleučilište u Zagrebu (Goran Sirovatka)

Naša misija na području obrazovanja odraslih:Radnička cesta 37b, Zagreb
T: +385 1 62 74 666
E: ured@asoo.hr  

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je javna ustanova, osnovna 2010. (spajanjem dvije agencije - Agencije za strukovno obrazovanje, osnovane 2005., i Agencije za obrazovanje odraslih, osnovane 2006.).

Jedna od glavnih zadaća Agencije je razvoj novih i modernizacija postojećih strukovnih kurikuluma te razvoj strukovnih kvalifikacija temeljenih na kompetencijama i ishodima učenja, u skladu s potrebama tržišta rada i daljnjeg obrazovanja. Agencija je razvila te provodi sustav osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te je zadužena za proces samovrednovanja strukovnih škola. Agencija je zadužena i za profesionalni razvoj i osposobljavnje nastavnika u strukovnim školama, kroz organizaciju i implementaciju stručnih ispita, provedbu postupaka za njihovo napredovanje, te organizaciju i implementaciju stručnih usavršavanja.

Agencija je zadužena i za planiranje, razvijanje, organiziranje, provedbu, praćenje i unapređivanje sustava obrazovanja odraslih. Među ostalim, Agencija organizira i provodi nacionalnu obrazovanu kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja, provodi stručna usavršavanja andragoških djelatnika te na zahtjev ustanova za obrazovanje odraslih daje stručna mišljenja o programima formalnog obrazovanja odraslih.

Agencija je aktivna na području bilateralne i europske međunarodne suradnje. Aktivno sudjeluje u razvoju i implementaciji politika i inicijativa EU na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih. Agencija surađuje s nizom međunarodnih institucija na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih.

Više o Agenciji dostupno je na internetskoj stranici: http://www.asoo.hr/
 

  

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske središnje je tijelo državne uprave koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj sustava predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; razvoj sustava visokog obrazovanja; razvoj sporta; razvoj znanstvene i tehnologijske djelatnosti; nacionalni kurikulum i udžbenike. Provodi inspekcijski nadzor, osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad, osposobljavanje djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije i drugih međunarodnih tijela u područjima iz njegove nadležnosti.
 

  
 Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu
http://www.nar-uciliste.hr
  
Vanje Radauša 19, Požega
Tel: 034/313 400, Fax: 034/313 401
Mob: 099/5 313 400, 091/517 7130
E-mail:
info@pou-obris.hr  

Pučko otvoreno učilište Obris je ustanova za obrazovanje odraslih, registrirana pri Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu 18. kolovoza 2006. godine. Ustanova je izrasla iz istoimenog obrta za intelektualne usluge osnovanog u svibnju 2003. godine u Požegi. Obris je nastao kako bi ostvario potrebe odraslih ljudi za prekvalifikacijama, za stjecanjem novih stručnih znanja, te da bi kroz ugodna druženja na radionicama i stručnim predavanjima pružio ljudima potrebne informacije vezane uz posao i svakodnevni život.

Osnivač i vlasnica učilišta je privatna osoba, a sve djelatnosti odvijaju se sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o srednjem školstvu i Zakonu o pučkim otvorenim učilištima.

Trenutno je u Učilištu devet zaposlenika a preko 60 profesora i stručnih suradnika surađuje u izvođenju konzultativno-instruktivne nastave i stručne prakse polaznika.

Danas Učilište omogućava građanima Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Brodsko - posavske županije programe za različita zanimanja. Više o programima >>

Više informacija na http://www.pou-obris.hr/.
  

  

P. Miškine 10, Vinkovci
Tel 334 540 Gsm 091 946 0925
www.pouvinkovci.hr

Kontakt osoba:
Rozalija Jurković
 

Pučko otvoreno učilište Vinkovci nudi širok raspon obrazovnih mogućnosti u području stjecanja i jačanja ključnih kompetencija, prvenstveno u području učenja stranih jezika i informatike. To su znanja i vještine koje imaju trajno veliku potražnju i osiguravaju najveću mobilnost pri zapošljavanju ili prilagodbi novim zahtjevima postojećeg radnog mjesta. Najveća vrijednost učilišta je usredotočenost na kvalitetu, upotrebljivost i trajnost postignutih ishoda učenja za naše polaznike. Svaki se program pažljivo razvija i testira prije nego se ponudi tržištu, a rezultati su visoki ishodi učenja i polaznici zadovoljni stečenim kompetencijama. Učilište je nositelj ugledne akreditacije kvalitete jezičnih usluga EAQUALS i znaka „Hrvatska kvaliteta" koji kupcu jamči da je riječ o proizvodima i uslugama koji jamčano predstavljaju vrh svjetske ponude u svojoj klasi, zatim zlatni partner Britanskog savjeta u Cambridge Addvantage programu koji je najvažniji instrument vanjskog vrednovanja za engleski jezik te Centar za pripremu ESOL Cambridge ispita. U području informatike proveli smo projekt razvijanja obrazovnog programa iz programiranja za web financiran sredstvima Europske Unije i jedini smo lokalni ECDL testni centar. S ciljem jačanja ljudskih potencijala i razvoja lokalne zajednice te prilagođavanju novom sustavu kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, učilište je prosincu ove godine započelo s provedbom novog EU projekta pod nazivom „EU PRO - Lokalnim partnerstvo do stručnjaka za EU projekte" za kojeg su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1.422.369,71 kuna financirana iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU za razdoblje 2007.-2013. godine.

Više na: http://www.pouvinkovci.hr/ i http://www.linguapax.hr
 

  

Tehnička škola Daruvar
Gundulićeva 14
43500 Daruvar

Kontakt osoba:
Sanja Klubička
 

Tehnička škola Daruvar razvijala se godinama, mijenjala imena, ali je zadržala svoju prepoznatljivost.
3. studenog 1887. godine Naredbom kraljevske zemaljske vlade, Odjela za bogoštovanje i nastavu, dolazi do osnivanja Šegrtske škole u Daruvaru kada je upisano ukupno 69 šegrta i to 42 u I. razred višeg odjela, 18 u II. razred višeg odjela i 9 u niži odjel (učenici koji nisu završili četiri razreda pučke škole, a znali su čitati i pisati).
Od 1945./46. godine škola radi pod nazivom Stručna produžena škola, 1948. godine škola počinje raditi kao mješovita Škola za učenike u privredi, 1972. godine škola prerasta u Školski centar za metalsku i elektro struku, 1977. godine sve tri srednje škole u Daruvaru počinju raditi u jedinstvenom Školskom centru Daruvar, koji 1981. postaje Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje Daruvar.
Nakon osnivanja Republike Hrvatske, 1992. Centar se ponovno razdvaja na tri srednje škole kad Tehnička škola Daruvar dobiva svoj sadašnji naziv.

Danas je Tehničkoj školi Daruvar 540 učenika u 29 razrednih odjela i 74 zaposlena, od čega 62 nastavnika.
U obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo obrazujemo učenike u četverogodišnjim zanimanjima elektrotehničar, tehničar za računalstvo i mehatroničar te u trogodišnjim zanimanjima elektromehaničar i elektroinstalater.
U obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija obrazujemo učenike u trogodišnjim zanimanjima automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, tokar i strojobravar, a u obrazovnom sektoru Promet i logistika u četverogodišnjem trajanju za tehničara cestovnog prometa te u trogodišnjem za vozača motornog vozila.

U 9 posebnih razrednih odjela obrazuje se šezdeset učenika s teškoćama za zanimanja pomoćni kuhar i slastičar, pomoćni stolar i pomoćni soboslikar i ličilac.
Za sva zanimanja imamo i odobrenje za rad s odraslim polaznicima, ali najveći interes odraslih polaznika je u obazovnom sektoru Promet i logistika. Stoga u sklopu Tehničke škole Daruvar radi i auto škola, a imamo i odobrenja za osposobljavanje vozača za prijevoz opasnih tvari ADR te periodičku izobrazbu profesionalnih vozača KOD 95.

Učenici i nastavnici uključeni su u različite projektne aktivnosti o čemu možete pročitati na našoj web stranici http://www.tsd.hr/.  


  

Tehničko veleučilište u Zagrebu
Vrbik 8
10000 Zagreb
Tel 099 272 9741

Kontakt osoba:
Goran Sirovatka
Voditelj odjeljka za obrazovanje odraslih

 

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu - TVZ (The University of Applied Sciences) carries out both undergraduate and graduate professional study programmes in the field of technical sciences under the slogan "The art of engineering". The modular approach to the teaching organization at TVZ and the introduction of the new curricula and courses that provide monitoring of the technological changes is the way that guaranties the continuity and excellence in professional education and leading position in the region. TVZ strives to achieve and sustain excellence in education and research, focused on Electrical engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics, IT and Computing. High quality practice-oriented education which combines engineering and scientific expertise is conducted in an atmosphere of partnership and effective cooperation between more than 4,000 students, around 100 full-time teachers, 24 administrative staff members and approximately 100 associates.
 


<< Nazaj