Partnerji - Srbija

Delegaciju iz Hrvatske sastavljaju sledeče organizacije:

  • Društvo andragoga Srbije - DAS (Vesna Fabian)
  • Društvo za obrazovanje odraslih (Dušan Zdravković)
  • Grupa za andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • ICAE (dr. Katarina Popović)
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Brankica Kocić, Vladimir Bojković)

Naša misija u obrazovanju odraslih: 


Kolarčeva 5, 11000 Beograd, Srbija
T: +381 (0)11 3033 723
E: office@aes.rs

Kontakt osoba:
Dušan Zdravković, dusan@aes.rs

Društvo za obrazovanje odraslih je krovna organizacija u neformalnom obrazovanju odraslih Srbije, koja ove godine slavi 15 godina rada. Glavni zadaci su: afirmacija, podrška i unapređenje obrazovanja odraslih u zemlji, promocija i implementacija koncepta celoživotnog učenja, kao i podrška evropskoj integraciji i međunarodnom povezivanju zemlje kroz obrazovanje odraslih. Ovi ciljevi se ostvaruju: profesionalnim vođenjem i savetovanjem, programima umrežavanja i stručnog usavršavanja trenera, izdavačkom i istraživačkom delatnošću, organizacijom stručnih i naučnih skupova, studijskih putovanja, regionalnih i međunarodnih razmena, festivala učenja odraslih, učešćem u strateškim i zakonodavnim inicijativama institucija, podrškom učešću nacionalnih institucija u međunarodnim programima i sl.

Težište rada je na razvoju i primeni novih modela promocije i unapređenja učenja u zajednici, sa jedne strane, i profesionalizaciji oblasti neformalnog obrazovanja odraslih, sa druge, kroz razvoj sistema obuke i validacije trenera odraslih i akreditacije programa i provajdera te obuke. Društvo je član Evropskog udruženja u obrazovanju odraslih (EAEA), Međunarodnog saveta za obrazovanje odraslih (ICAE) i Evropske mreže bazičnih veština (EBSN).

Više na: http://www.aes.rs/
 


 
Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija
T: +381 (0)11 3206 261
E: ipa@f.bg.ac.rs

Kontakt osoba:
Prof. Aleksandra Pejatović, apejatov@f.bg.ac.rs

Grupa za andragogiju je deo Odeljenja za pedagogiju i andragogiju, najstarijeg fakulteta Univerziteta u Beogradu, osnovanog 1838. godine. Grupa je formirana 1979. godine iz istoimenog smera, i danas na njoj radi 16 profesora i asistenata, a studira oko 200 studenata. Na Grupi postoje osnovne, master i doktorske studije, zasnovane na izučavanju većeg broja andragoških disciplina koje se bave opštim i specifičnim problemima učenja i obrazovanja odraslih. Program studija priprema buduće andragoge za rad i istraživanje u raznim oblastima obrazovanja, vaspitanja i kulture, institucijama obrazovanja odraslih, socijalne zaštite, resocijalizacije, masovnih medija ... Orijentacija ka široj specijalizaciji je rezultat praćenja savremenih naučnih trendova i zahteva za povećanje mobilnosti stručnjaka ovakvih profila u vremenu velikih promena ekonomskih, obrazovnih i kulturnih sistema.

Institut zа pedаgogiju i аndrаgogiju je osnovаn 1983. godine u okviru Odeljenja, sа ciljem dа se u okviru njegа ostvаruje nаučnoistrаživаčki rаd u oblаsti pedаgogije i аndrаgogije. Rаdi nа formirаnju nаučnog podmlаtkа i usаvršаvаnju nаučnih kаdrovа. Institut učestvuje u najznačajniji nacionalnim i regionalnim istraživanjima u oblasti obrazovanja i učenja odraslih.

Više na: http://www.f.bg.ac.rs/
 


Društvo andragoga Srbije
Beograd, Čika Ljubina 18-20
Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta

Kontakt osoba:
Vesna Fabian, mailto:apejatov@f.bg.ac.rs

Društvo andragoga Srbije - DAS - je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2010. godine. Okuplja sve andragoge zainteresovane za afirmaciju profesije i promociju koncepcije doživotnog učenja. Rad Društva je usmeren ka unapređenju informisanosti članova, međusobnoj razmeni informacija, ideja i mišljenja, poboljšanju mogućnosti usavršavanja i ostvarenja adekvatnog statusa u društvu, doprinosu stručnom i naučno istraživačkom radu u oblasti andragogije, kvalitetnoj pripremi andragoškog kadra, definisanju i poštovanju profesionalne etike andragoga.

U tom cilju Društvo pokreće, prati i podržava inicijative za unapređenje profesionalnog statusa i uloge andragoga u društvu, inicira saradnju na nacionalnom i međunarodnom nivou, pokreće i realizuje stručne i istraživačke projekte, prati i predlaže adekvatna zakonska rešenja, inovacije studijskog programa andragogije, organizuje skupove i programe obuke, različite oblike komunikacije među članovima i informisanje javnosti.

Više na: http://www.andragog.org/ i ovde
 

Contact person:
Katarina Popović
Secretary General of ICAE
The International Council for Adult Education (ICAE) is a global network with a specific mandate to advocate for youth and adult learning and education (ALE) as a universal human right.

It was created in 1973 and has 7 regional bodies (Africa, Arab Region, Asia, Caribbean, Europe, Latin America and North America) representing more than 800 NGOs - regional, national and sectoral networks - in more than 75 countries. ICAE Secretariat is based in Montevideo, Uruguay.

ICAE is an organization in associate relations with UNESCO, with consultative status to the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) and observer status with the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the United Nations Environmental Programme (UNEP).

ICAE's mission is to promote learning and education for adults and young people in pursuit of social justice within the framework of human right in all its dimensions, to secure the healthy, sustainable and democratic development of individuals, communities and societies.

 

 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja


<< Nazaj