Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010: Usmeritve razvoja in izzivi
30. november in 1. december 2010, Maribor, Hotel Habakuk, Pohorska ulica 59


Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.

PROGRAM 1. DAN - torek, 30. november 2010 (9.00 - 21.30)

  

9.00  - 10.00

Registracija udeležencev (v preddverju dvorane Turner)

  

Dvorana Turner

PLENARNI DEL


10.00  - 11.30


Pozdravni nagovor in okrogla miza z ministrom
- dr. Igor Lukšič,
minister RS za šolstvo in šport


11.30  - 11.50


Odmor za kavo


11.50  - 12.30

 


Usmeritve razvoja izobraževanja odraslih v EU
- Martina Ni Cheallaigh,
Evropska komisija, DG EAC, Izobraževanje odraslih in Grundtvig

12.30 - 13.15

Nacionalne prioritete in usmeritve na področju izobraževanja odraslih - ReNPIO do leta 2015
- mag. Vinko Logaj,
Ministrstvo za šolstvo in šport
- Damjana Košir, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve


13.15 - 14.45


Odmor za kosilo


14.45  - 16.00


Možnosti financiranja izobraževanja odraslih v Sloveniji po Letnem programu izobraževanja odraslih
-
Ema Perme, Ministrstvo za šolstvo in šport
- Irena Kuntarič Hribar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Umestitev izobraževanja odraslih v sistemski zakon - podlage zakonodaje
-
mag. Vinko Logaj, Ministrstvo za šolstvo in šport


16.00 - 16.20


Odmor za osvežitev


16.20  - 17.00


Andragoški center Slovenije - prioritetna področja in naloge v letih 2011 in 2012
- mag. Andrej Sotošek,
ACS


17.00  - 17.20


Center RS za poklicno izobraževanje - prioritetna področja in naloge v letih 2011 in 2012
-
Elido Bandelj, CPI


17.20  - 17.40


Evropsko povezovanje na področju izobraževanja odraslih (program Vseživljenjsko učenje)
-
 Maja Mihelič Debeljak, CMEPIUS


18.30 - 20.00


Večerja

  

Dvorana Turner

VEČERNI PROGRAM 
  

20.00  - 20.30

Za učinkovito promocijo izobraževanja odraslih - izkušnje s promocijsko kampanjo Zgledi vlečejo
-
Slavica Borka Kucler, ACS


20.30


Kulturni program: Od Bacha do tanga
- Marko Hatlak,
slovenski harmonikar

 

Posvet je organiziral:

(c) 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.