Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010: Usmeritve razvoja in izzivi
30. november in 1. december 2010, Maribor, Hotel Habakuk, Pohorska ulica 59


Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.

Vsebine

Prispevki, predstavljeni v plenarnem delu posveta in v delovnih skupinah, so objavljeni na posebni strani.

Na tem mestu objavljamo le:


Kulturni program je odlično izpeljal Marko Hatlak, Od Bacha do tanga.

 

Posvet je organiziral:

(c) 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.