Letni posvet o izobraževanju odraslih 2011 – Razmislek o vrednotah v globalni družbi
15. in 16. november 2011, Ptuj, Grand Hotel Primus, Pot v toplice 9
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Letni posvet o izobraževanju odraslih 2011 je za nami

Tradicionalni letni posvet Ministrstva za šolstvo in šport je tudi letos organiziral Andragoški center Slovenije. Rdeča nit posveta, ki je potekal 15. in 16. novembra na Ptuju, je bila vloga izobraževanja odraslih pri ohranjanju in soustvarjanju vrednot v sodobni, globalni družbi. Med govorci so bili vidni predstavniki politike, stroke in prakse s področja izobraževanja kot tudi drugih resorjev.

Blizu 210 udeležencev je prisluhnilo izvirnim pogledom na širše okoliščine, znotraj katerih se izobraževanje odraslih udejanja, obenem pa nanje tudi vpliva. Dejavno so sodelovali pri opredeljevanju ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali rezultate na področjih učenja, pridobivanja znanja in izobraževanja odraslih na različnih ravneh. Udeležili pa so se tudi omizja s predstavniki ministrstva.

Med gonilnimi silami globalne družbe je nedvomno povezovanje. Omogoča nam, da se krepimo kot skupnost in kot posamezniki, a le, če ob tem ne prezremo temeljnih človeških vrednot. Te so stare kot človeštvo sâmo, vendar na časovni premici pridobivajo nove obraze in razsežnosti. Evropa 2020 in druge politične agende na nacionalni in mednarodni ravni jih opredeljujejo na svoj način, obvezujoč in morda na prvi pogled oddaljen od vsakdanjega osebnega in strokovnega življenja. Letošnji posvet je bil priložnost za skupni razmislek o vrednotah v današnji, globalni družbi in opredlitev naše vloge pri njihovem uveljavljanju in krepljenju!

Vabljeni k ogledu vsebin in Utrinkov!

'Laže je najti košček zemlje, ki se ga noben drug ne dotika,
kot pa človeka, ki bi bil povsem ločen od človeka.'
rimski cesar Mark Avrelij (121-180 n. š.)

 

 

Letni posvet koordinira:
 
(c) 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.