Letni posvet o izobraževanju odraslih 2011 – Razmislek o vrednotah v globalni družbi
15. in 16. november 2011, Ptuj, Grand Hotel Primus, Pot v toplice 9
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Program

Na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2011 so na temo Razmislek o vrednotah v globalni družbi s prispevki sodelovali predstavniki Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje in Ministrstva za šolstvo in šport ter posamezniki, ki so temo posveta osvetlili še iz drugih, za globalno družbo in izobraževanje odraslih relevantnih zornih kotov. Udeleženci so dogodek soustvarjali v delovnih skupinah z razpravo o ukrepih, s katerimi bi lahko izboljšali rezultate na področjih učenja, pridobivanja znanja in izobraževanja odraslih na ravni podjetij, lokalnih skupnosti, regij, države in v javnem sektorju. Program drugega dne so zapolnili prispevki predstavnic Andragoškega centra Slovenije. Posvet se je zaključil s tradicionalnim omizjem o aktualnih vprašanjih stroke v naslednjih letih.

Podroben program:

Program za tiskanje >>

 

Letni posvet koordinira:
 
(c) 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.