Letni posvet o izobraževanju odraslih 2011 – Razmislek o vrednotah v globalni družbi
15. in 16. november 2011, Ptuj, Grand Hotel Primus, Pot v toplice 9
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Prvi dan posveta, 15. november 2011

9.0010.00

Registracija udeležencev (v preddverju dvorane Tacit)

9.15–9.45 Novinarska konferenca (v dvorani Cicero) 
  

Dvorana Tacit

UVODNI PLENARNI DEL


10.0010.30


Pozdravni nagovor
dr. Igor Lukšič, minister RS za šolstvo in šport


10.3011.15


Potrditev vloge izobraževanja odraslih pri predrugačenju našega sveta (Reasserting the role of adult education in transforming our world)
- Carolyn Medel-Anonuevo, namestnica direktorja Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje v Hamburgu


11.1512.00


Je gospodarska rast večna, ali gre le za utvare?
- red. prof. dr. Jože Mencinger, Ekonomski inštitut Pravne fakultete v Ljubljani


12.0012.15


Odmor za kavo


12.1512.45


Percepcija znanja in izobraževanja
-
 mag. Vinko Logaj, generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport


12.4513.15


Priložnosti in možnosti izobraževanja odraslih
-
Ema Perme, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport

13.1514.30
Odmor za kosilo
Dvorana Cicero

Mobilna pisarna Sektorja za izobraževanje odraslih

14.0016.00

- vprašanja in odgovori skrbnikov pogodb za izvajalce izobraževanja odraslih

Označeni prostori

Delo v skupinah na temo:  

14.3016.00

S katerimi ukrepi bi izboljšali rezultate na področjih učenja, pridobivanja znanja in izobraževanja odraslih na ravni

  1. skupina: podjetij?
  2. skupina: v javnem sektorju?
  3. skupina: lokalnih skupnosti?
  4. skupina: regij?
  5. skupina: države?

16.0016.15

Odmor za osvežitev


Dvorana Tacit


ZAKLJUČNI PLENARNI DEL


16.1516.45


Trajnostni razvoj: ideologija, politična puhlica ali realna vizija za prihodnost?

- mag. Vida Ogorelec, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj


16.4517.15

Potrošnik je poklic! Kako dobro ga znamo opravljati?

- Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije


Klub Gemina XIII.
 


VEČERNI PROGRAM

18.30


Večerja in družabni program
-
pevke Glasbenega studia Osminka
- Kalejdoskop izobraževanja odraslih 2011

 

Letni posvet koordinira:
 
(c) 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.