Letni posvet o izobraževanju odraslih 2011 – Razmislek o vrednotah v globalni družbi
15. in 16. november 2011, Ptuj, Grand Hotel Primus, Pot v toplice 9
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Drugi dan posveta, 16. november 2011

Dvorana Tacit

PLENARNI DEL
 
9.009.25 Predvajanje posnetkov s prvega dne posveta
9.3010.00

Raznolikost kot vrednota v izobraževanju odraslih in širši družbi
- dr. Natalija Vrečer, raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije
 

10.0010.30

Ali je pismenost vseh državljanov vrednota?
-
dr. Petra Javrh, raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije
 

10.3011.00

V tretjem gre rado
-
Slavica Borka Kucler, vodja promocijske kampanje 'Zgledi vlečejo' na Andragoškem centru Slovenije
 

11.0011.15Odmor za kavo
 
11.1512.15Poročanje o delu v skupinah
 
12.1513.00Lahko kosilo
 
13.0014.30

Omizje na temo Aktualna vprašanja, s katerimi se bomo srečevali v prihodnjih letih na področju izobraževanja odraslih
- strokovni sodelavci Ministrstva za šolstvo in šport ter udeleženci posveta
 

14.30 

ZAKLJUČEK POSVETA
 

  
 

Letni posvet koordinira:
 
(c) 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.