Letni posvet o izobraževanju odraslih 2013
20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:

•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Uspešno smo izpeljali LPoIO 2013

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Andragoški center Slovenije (ACS) sta 20. novembra 2013 v Austria Trend Hotelu Ljubljana izpeljala Letni posvet o izobraževanju odraslih 2013.

Posvet je že uveljavljeno srečanje predstavnikov politike, stroke in prakse, namenjeno razpravam o aktualni problematiki v izobraževanju odraslih. Slednjo letos opredeljujejo: sprejem Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2013-2020, iztekanje nalog, financiranih iz Evropskih strukturnih skladov za obdobje 2007-2013, priprava na novo perspektivo 2014-2020, prenova standardov in normativov v izobraževanju odraslih in še marsikaj. Dodaten impulz je področje dobilo z objavo rezultatov raziskave o zmožnostih odraslih - PIAAC (Slovenija je vključena v drugi krog, podatki bodo na voljo leta 2015) in objavo Monitorja izobraževanja in usposabljanja 2013.

Posvet je bil priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev, informiranje in pogovor o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojile izobraževanje odraslih v prihodnje, pa tudi za neformalne stike, ki krepijo našo zavezanost razvoju področja.

Dogodka se je udeležilo največje število deležnikov v izobraževanju odraslih do zdaj - bilo nas je kar 290, od tega 24 % iz ljudskih univerz, 22 % iz srednjih šol, 18 % iz drugih javnih zavodov, 8 % iz ministrstev, 7 % iz zasebnega sektorja, 5 % iz društev in zvez. 3 % je bilo posameznikov, 13 % pa predstavnikov različnih drugih ustanov. Zastopane so bile vse regije, a najmočneje Osrednjeslovenska s kar 53 % udeležencev. Z 78-odstotnim deležem so prevladovale udeleženke. Za govorniškim pultom se je zvrstilo 20 nastopajočih, njihovi kakovostni prispevki so spodbudili bogate razprave, s skupnimi močmi pa smo pridelali tudi pobude za naše skupno nadaljnje delo.

Več o dogodku si preberite v Utrinkih z LPoIO.

Prispevki in zaključki so objavljeni pod izbiro Vsebine, veliko pa o vzdušju povedo tudi Fotografije.

 

Letni posvet je koordiniral:
 
c) 2013 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, tehnična izvedba: Franci Lajovic, e-Vsebine.