O konferenci

Program konference
  Plenarni del
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Prijava

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija

Fotografije


Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti
Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011
O konferenci

Andragoški center je v obdobju od 2009 do 2011 izpeljal obsežen projekt »Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja«, ki je bil denarno podprt s sredstvi evropskega socialnega sklada in ministrstva za šolstvo. Projekt vsebinsko vključuje dva podprojekta:

• Razvoj pismenosti in
• Ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja

Zaključna konferenca, ki nosi naslov Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti je namenjena predstavitvi rezultatov obeh podprojektov. Predstavili bomo strokovne podlage za prenovo programov, prenovljene javnoveljavne programe za ranljive skupine odraslih, prenovljene programe za strokovne delavce ter novo nastali program za mlajše osipnike.

Spregovorili bomo o razvoju novih metodologij in tehnik za ugotavljanje, merjenje in vrednotenje učinkov neformalnega izobraževanja odraslih in o programih za ustrezno razvijanje kompetenc strokovnih sodelavcev. Ključne ugotovitve in rezultate želimo na konferenci nadgraditi z mnenji in pogledi strokovne javnosti ter uporabniki.

Udeležba na konferenci je brezplačna!

 

 


 Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.«

Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Konferenca je bila v hotelu Union

Arhiv novic

 Konferenca v podobah