O konferenci

Program konference
  Plenarni del
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Prijava

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija

Fotografije


Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti
Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011
Program

Konferenca bo trajala en dan in bo potekala v plenarnem delu in v delovnih skupinah


V uvodnem plenarnem delu bo predstavljena vloga in pomen ugotavljanja ter priznavanja formalnih in neformalnih znanj za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje in za ohranjanje zaposljivosti. Spregovorili bomo o možnostih in priložnostih ter o ovirah in spodbudah za pridobivanje temeljnih zmožnosti in kompetenc za ranljive skupine odraslih v Sloveniji. V nadaljevanju bomo predstavili cilje obeh podprojektov in predstavili rezultate in dosežke, ki smo jih dosegli v tem obdobju.

Delo bomo nadaljevali v treh skupinah, v katerih bodo predstavljeni nekateri bolj ciljno usmerjeni rezultati obeh podprojektov. 

V prvi delovni skupini z naslovom »Priložnosti in možnosti za razvoj kompetenc« bo težišče dela vezano na predstavitev ključnih elementov prenovljenih programov in predstavitev primerov dobrih praks pri delu z ranljivimi skupinami odraslih.

V drugi delovni skupini z naslovom »Z vrednotenjem znanja in izkušenj odraslih do novih priložnosti« bo večji poudarek na vrednotenju neformalnega učenja in predstavitvi orodij, ki jih pri tem uporabljamo.

Tretja delovna skupina, ki nosi naslov »Sistemske in strokovne podlage za umeščanje vrednotenja in priznavanja v izobraževanju odraslih«, pa bo obravnavala strokovne podlage za umeščanje vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih.


Zaključni plenarni del bo namenjen predstavitvi dela v delovnih skupinah in oblikovanju skupnih zaključkov. 

Program konference.pdf

 

 


 Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.«

Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Konferenca je bila v hotelu Union

Arhiv novic

 Konferenca v podobah