O konferenci

Program konference
  Plenarni del
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Prijava

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija

Fotografije


Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti
Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011
Skupina 2: Z vrednotenjem znanja in izkušenj odraslih do novih priložnosti

V delovni skupini, ki nosi naslov »Z vrednotenjem znanja in izkušenj odraslih do novih priložnosti«, se bomo najprej seznanili z rezultati podprojektnih aktivnosti. Predstavili bomo pomen aktivnosti vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za različne ciljne skupine v izobraževanju odraslih in za omrežje izvajalcev v izobraževanju odraslih.

Predstavili bomo možni model vrednotenja in z njim povezane načrtovane aktivnosti v letih od 2012 - 2014. Spregovorili bomo tudi o poteku in izkušnjah pilotnega preizkušanja v treh Centrih vseživljenskega učenja (CVŽU), ki so bili vključeni v projekt.

V diskusiji bomo poskusili oceniti potrebe po vrednotenju in priznavanju predhodno pridobljenih znanj, spregovorili bomo o pogojih za izpeljavo postopkov vrednotenja v omrežjih izobraževalnih organizacij za odrasle ter o potrebni strokovni usposobljenosti kadrov za kakovostno izpeljavo postopkov vrednotenja.

 

 


 Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.«

Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Konferenca je bila v hotelu Union

Arhiv novic

 Konferenca v podobah