O konferenci

Program konference
  Plenarni del
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Prijava

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija

Fotografije


Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti
Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011
Skupina 3: Sistemske in strokovne podlage za umeščanje vrednotenja in priznavanja v izobraževanju odraslih

V okviru podprojekta "Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja" je delovala tudi delovna skupina za usmerjanje postopkov in nosilcev vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenih znanj. Skupino so sestavljali predstavniki javnih zavodov ter ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter ministrstva za šolstvo in šport.

V delovni skupini z naslovom »Sistemske in strokovne podlage za umeščanje vrednotenja in priznavanja v izobraževanju odraslih« bomo predstavili strokovne podlage za izpeljavo postopkov vrednotenja ter predloge za umeščanje vrednotenja in priznavanje v sistem izobraževanja ter za potrebe zaposlovanja . V delovni skupini želimo na osnovi predlaganih tematik odpreti razpravo o ukrepih, ki jih je treba še sprejeti, da bo postalo priznavanje pridobljenih znanj, izkušenj in kompetenc pridobljenih po različnih poteh pomemben del izobraževalnih politik .


Zaključno diskusijo bo usmerjala mag. Brigita Kruder, članica strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.

 

 


 Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.«

Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Konferenca je bila v hotelu Union

Arhiv novic

 Konferenca v podobah