O konferenci

Program konference
  Plenarni del
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Prijava

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija

Fotografije


Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti
Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011
Informacije in stiki

Organizator

Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana

T: 01/5842 560
F: 01/5842 550
E: info@acs.si

 

Programsko organizacijski odbor

Gregor Jenko: gregor.jenko@acs.si  

Metka Svetina: metka.svetina@acs.si

Ester Mozina: ester.mozina@acs.si

dr. Petra Javrh: petra.javrh@acs.si

 

 


 Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.«

Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Konferenca je bila v hotelu Union

Arhiv novic

 Konferenca v podobah