LokacijaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja upravne in strokovne naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih, visokošolskega izobraževanja, znanosti, informacijske družbe ter športa.

Parikiranje je potrebno plačati, mogoče je na Železniški postaji Ljubljana (http://www.sz-zip.si/podrocja-delovanja/parkirisca-in-varovanje, cena parkiranja od 8 do 12 ur: 6 €), v garažni hiši MIZŠ ali drugih parkirnih hišah v bližini.

Naslov:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova c. 16
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.mizs@gov.si
Telefon: 01 400 5200
Faks: 01 400 5321
URL: http://www.mizs.gov.si/

 << Nazaj