Program

23. Andragoški kolokvij in posvetovalni dogodek EPUO 2019

KAŽIPOT NACIONALNEMU PROGRAMU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (NPIO) 2021-2030

Umeščenost in domet


Objavljamo različico programa za tisk.

   
   
9.00–9.30
Prihod in prijava z dobrodošlico
   
9.30–9.45Uvodni nagovori, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, mag. Andrej Sotošek in mag. Peter Beltram (ACS)
 
9.45–10.00 Prispevek in dediščina Resolucije o NPIO 2013–2020, mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
10.00–10.20 NPIO 2021–2030: Predlogi iz perspektive Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih (SSIO), dr. Sonja Kump, predsednica SSIO
10.20–11.00 Dokumenti, ki pomembno vplivajo na umeščenost in domet NPIO:
  • Strategija dolgožive družbe, dr. Alenka Kajzer, UMAR
  • Strategija razvoja Slovenije 2030, Nataša Kobe Logonder, SVRK
11.00–11.30 Prispevek ministra MIZŠ, dr. Jernej Pikalo
11.30–12.00Odmor
 
12.00–12.20
Dokumenti, ki pomembno vplivajo na umeščenost in domet NPIO:
  • Priporočila za upravljanje izobraževanja odraslih (Strategija spretnosti OECD), Ema Perme, MIZŠ
  • Poti izpopolnjevanja in prenova evropskih strategij, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
12.20–13.30
Prispevki predstavnikov deležnikov in socialnih partnerjev:
  • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Branko Meh: S krepitvijo sodelovanja do usklajenega sistema izobraževanja odraslih
  • Gospodarska zbornica Slovenije, mag. Samo Hribar Milič: Od strategij do recepta za izobraževanje odraslih
  • Zavod RS za zaposlovanje, Damjana Košir: Spremembe na trgu dela in izobraževanje odraslih
  • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Irena Kuntarič Hribar
13.30–14.30Kosilo
 
14.30–16.00Panelna razprava: Znanje in spretnosti za življenje in delo (udeleženci: mag. Peter Beltram, mag. Katja Dovžak, mag. Samo Hribar Milič, dr. Petra Javrh, Damjana Košir in dr. Sonja Kump)
 
16.00Zaključek
 
 Dogodek bo povezoval mag. Peter Beltram, ACS.
  


<< Nazaj