Program
Konferenca bo potekala 10. in 11. aprila 2018 v Rimskih termah.

Torek, 10. 4. 2018
 
9.00–10.00 Registracija udeležencev
 
10.00–10.15 Uvodni pozdravi
Mag. Maja Radinovič Hajdič, Ljudska univerza (LU) Jesenice
Mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije (ACS)
Mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

10.15–10.45

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta EPUO, ACS
Maruša Bajt, CMEPIUS
Poti izpopolnjevanja - s projektom EPUO (in s podporo platforme EPALE) jih skupaj odkrivamo in spodbujamo

10.45–11.15 Mag. Andreja Dobrovoljc, ACS
Svetovalna podpora pri vključevanju starejših zaposlenih v izobraževanje
 
11.15–11.45 Mag. Andraž Banfi, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, vodja projekta ASI
ASI: Podpora podjetjem pri upravljanju s starejšimi zaposlenimi
 
11.45–12.15 Odmor        
 
12.15–12.45 Ada Hočevar Grom, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Kakšno je zdravje v vaši občini?
 
12.45–13.15 Mag. Andrej Sotošek, direktor ACS
Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost
 
13.15–14.30 Kosilo
 
14.30–15.00 Natalija Žunko, Fundacija PRIZMA Maribor
Medgeneracijsko sodelovanje - zakladnica znanja
 
15.00–15.30 Tomas Tišler, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo, vodja sektorja za razvoj informacijske družbe
Digitalna Slovenija 2020
 
15.30–15.50 Primer dobre prakse:
Biserka Neuholt Hlastec, UPI LU Žalec
'Be the change' - medgeneracijski prenos znanj s področja podjetništva
 
15.50–16.20 Odmor
  


16.20–16.40
 
Primeri dobre prakse:

Tina Petek in Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza
Sodobna tehnologija olajša delo na kmetiji
 
16.40–17.00 Nada Uršič Debeljak, LUNG
Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju
 
17.00–17.20 Irena Dolenc, LU Kranj
Prostovoljstvo - ohranjanje in nadgradnja znanj in spretnosti
 
od 19.30 dalje
 
Druženje z večerjo
  
 
Sreda, 11. 4. 2018
 
8.30–9.00 Registracija udeležencev
  
9.00–10.30
 
Delo v skupinah:
Skupina 1 Medgeneracijsko sodelovanje
  Stanko Arh in mag. Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice
Delavnica: Verižni eksperiment
 
Skupina 2 Ohranjanje zdravja
  Sonja Lakovšek, Urška Novak in Ajda Hrastnik, MOCIS, ter mag. Damijana Kravanja in Brigita Bratina Peršin, Posoški razvojni center
Delavnica: Soustvarjam zdravo delovno okolje
(Priporočljiva so udobna oblačila in obutev.)
 
Skupina 3 Digitalna pismenost
  Simona Pavlin, RIC Novo mesto, in Tatjana Babić, CDI Univerzum Ljubljana
Delavnica:  Digitalna pismenost v zrelih letih - ostati aktiven in vključen v e-svet
 
Skupina 4 Prostovoljstvo
  Mateja Šmid in Irena Dolenc, LU Kranj
Delavnica: Prostovoljstvo - dodana vrednost življenju
 
10.30–10.45 Odmor
 
10.45–11.45 Nadaljevanje dela v skupinah
strokovna razprava o vsebinah programov in metodah terenskega dela (outreach) za doseganje ciljnih skupin
 
11.45–12.00 Odmor

12.00–13.15

Povzetki dela v skupinah

Panelna razprava: Odraslim odpiramo nove priložnosti in poti izpopolnjevanja
Leonida Bončina, Odelo Slovenija, vodja kadrovske službe
Dr. Ingrid Kus Sotošek, Zdravstveni dom Krško
Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS
Nuša Gregorčič, aktivna partnerica LAS Zasavje
Mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS, povezovalka

13.15–14.15 Kosilo
 
 

Povezovalka konference: Mateja Šmid, LU Kranj

Dogodek bomo snemali.<< Nazaj