Dobrodošli!

Andragoški center Slovenije (ACS) v projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 20172019 v Sloveniji (na kratko: projekt EPUO) podpira izvajanje dejavnosti, ki so uglašene na Priporočilo Sveta Evropske unije Poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle.

Za drugega od treh posvetovalnih dogodkov EPUO v letu 2018 smo združili moči z Društvom organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah (DOIO) in pripravili posvet z naslovom »Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva«. Dogodek bo  11. junija 2018 v Biotehniškem izobraževalnem centru (BIC) Ljubljana, KULT316 (konferenčna dvorana), Ljubljana-Šentvid, Prušnikova 74.  

Posvet je namenjen članom DOIO, vodjem in organizatorjem izobraževanja odraslih na srednjih šolah, vodjem medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC), organizatorjem praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, ravnateljem in direktorjem srednjih šol.

Dogodek bo priložnost za izmenjavo stališč, informacij in dobrih praks ter opredelitev izzivov in priložnosti članov DOIO, ki bodo usklajeni s Priporočilom Poti izpopolnjevanja. Posebna priložnost bo namenjena predstavitvi projekta »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v 20182022«. 

Sestavni del posveta bo tudi izobraževanje za pripravo programov usposabljanja za potrebe trga dela "po meri gospodarstva", ki se bo nadaljevalo predvidoma 19. junija 2018 v istih prostorih.
 
Udeležba na posvetu je brezplačna, prav tako pogostitev v odmorih in kosilo.