Za medije


Znanje in spretnosti – oboje je treba neprestano nadgrajevati! Tako od nas pričakuje trg dela, tako nam narekuje tudi težnja po osebnostni rasti in dejavnem vključevanju v različne skupnosti.

Slovenija se po deležu odraslih (18–69 let), vključenih v vseživljenjsko učenje uvršča nad povprečje Evropske unije, rezultati pa kažejo tudi, da večina udeležencev prihaja le iz določenih slojev prebivalstva – to so predvsem višje izobraženi, zaposleni (predvsem v večjih podjetjih) ter mlajši. Najmanj zainteresirani za učenje so žal tisti, ki bi to v največji meri potrebovali.

Na drugi strani so delodajalci, ki potrebujejo visoko usposobljeno delovno silo, opremljeno s poklicnimi pa tudi splošnimi kompetencami.

Izobraževalci odraslih smo (lahko) povezujoči dejavnik, poskrbimo lahko za to, da se posameznik zave svojih sposobnosti ter pridobiva nove kompetence, ki bodo vodile v obojestransko zadovoljstvo zaposlenega in zaposlovalca.

O tem in še marsičem smo govorili na posvetovalnem dogodku projekta EPUO – podjetniškem zajtrku ‘Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev?'. 

 

Več v izjavi za medije ter obvestilu za medije po dogodku.<< Nazaj