O konferenci

Program konference
  Plenum
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Urnik

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija
  Nastanitev

Fotogalerija


O konferenci

Andragoški center Slovenije je v letih 2009 do 2011 izpeljeval obsežnejši projekt Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, ki je bil denarno podprt s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za šolstvo in šport.

Zaključna konferenca, ki nosi naslov Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih, je bila namenjena predstavitvi rezultatov, ki smo jih dosegli v projektu, ki pa smo jih želeli osvetliti in nadgraditi s pogledi v prihodnost - kakšno znanje še potrebujejo izobraževalci odraslih, da bodo lahko učinkovito prispevali k reševanju problemov sodobnega sveta (ekonomska in moralna kriza, demografski problemi, okoljska problematika in problematika trajnostnega razvoja ipd.) in bili odlični podporniki odraslim na njihovi poti k znanju.

Več o konferenci si lahko preberete tukaj.


Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja


Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Zadnje povabilo na zaključno konferenco ESS

Povabilo na zaključno konferenco

Prva najava zaključne konference

Arhiv novic

 Fotogalerija