Za medije

Za Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 2017, tradicionalno stanovsko srečanje deležnikov v izobraževanju odraslih, so sodelavci Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Andragoškega centra Slovenije (ACS) pripravili zanimiv program, ki je odražal aktualna dogajanja v politiki, razvojno-raziskovalni stroki in praksi izobraževanja odraslih v Sloveniji. Ta je v svojem pozdravnem nagovoru povzela ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. V nadaljevanju sta se zvrstila plenarna prispevka mag. Boštjana Vasleta, direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, o Strategiji dolgožive družbe ter Katje Kragelj iz ACS o novem inštrumentu Ocenjevanje spretnosti, spletni vprašalnik.

V dveh panelnih sklopih so se udeleženci seznanili s primeroma dobre prakse:

  • Ugotavljanje izobraževalnih potreb v občini Ajdovščina; sodelovali sta Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina, ter Ana Furlani Mlinotest Živilska industrija d.d.
  • Proces razvoja poklicnega standarda za visoko tehnološko proizvodnjo; sodelovali so Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza, dr. Slavko Dolinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Sašo Knez, Aereform d.o.o., Trbovlje in Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje.

Zadnja plenarna prispevka sta bila namenjena predstavitvama poročila Uresničevanje Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) 13-20 v letih 2014, 2015 in 2016 (mag. Peter Beltram, ACS) ter procesa Ocena stanja spretnosti za Slovenijo - 1. faza in prehod v 2. fazo (Ema Perme, MIZŠ).

Popoldne je potekalo delo v dveh skupinah. V prvi so se udeleženci ukvarjali z opredelitvijo aktivnosti ministrstev za uresničevanje ciljev ReNPIO 13-20 in Strategije dolgožive družbe; razpravo sta koordinirala mag. Peter Beltram in Marija Pukl iz Kabineta predsednika Vlade RS. V drugi skupini so udeleženci opredeljevali poti sodelovanja izobraževalcev z drugimi sektorji in deležniki za urejanje spretnosti; razpravo je koordinirala Ema Perme iz MIZŠ.

V preddverju je bila prikazana razstava panojev o dejavnostih in dosežkih ACS, ki je ob tej priložnosti praznoval 25-letnico svojega delovanja. 

Dogodek je bil priložnost za spoznavanje aktualnih vsebin, sodelovanje pri njihovem udejanjanju pa tudi za neformalne stike strokovnjakov iz vse Slovenije in iz resorjev, ki se z izobraževanjem odraslih vse tesneje povezujejo.<< Nazaj