V tednu od 14. do 18. maja 2018 so potekale različne tematske diskusije v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova z namenom neposrednega uvida v stanje povezav in sodelovanja na treh ravneh: med ministrstvi, med ministrstvi in lokalno ravnjo ter med ministrstvi in različnimi deležniki.

Na lokalni ravni je bila v torek, 15. maja 2018, tematska diskusija na temo povezovanja in sodelovanja različnih akterjev v lokalni skupnosti za potrebe izvajanja programov in aktivnosti izobraževanja odraslih. Razprava je potekala na Ljudski univerzi Jesenice, v njej je sodeloval tudi župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger, in direktorica Ljudske univerze Jesenice, mag. Maja Radinovič Hajdič.

Tematske razprave, ki so potekale po metodologiji OECD, je usmerjal predstavnik OECD, Ben Game, vodja projekta za Slovenijo. V razpravah so sodelovali predstavniki devetih ministrstev, gospodarstva, sindikatov, razvojnih inštitucij, predstavniki lokalnih skupnosti, izvajalcev ter drugi, namenjene pa so bile poglobljeni analizi odgovorov na obsežen niz vprašanj predhodno opravljenega dela v drugi fazi Strategije spretnosti za Slovenijo.