Strokovni posvet: Program osnovne šole za odrasle – izhodišča za vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar
9. maj 2019, Ljubljana, velika dvorana MIZŠ, Masarykova 16.


Strokovni posvet: Program osnovne šole za odrasle – izhodišča za vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar je bil namenjen premisleku in razpravi glede predloga nove zasnove osnovne šole za odrasle, ki smo ga v sodelovanju s člani Nacionalne ekspertne komisije pripravili na Andragoškem centru Republike Slovenije.

Zasnova izhaja iz potreb odraslega ter podpira uresničitev njegovega kariernega načrta. Program je strukturiran v treh modulih, ki so zasnovani skladno z opredeljenimi ravnmi znanja, spretnostmi in kompetencami. Moduli so zasnovani po vsebinskih sklopih, v katerih se posamezni predmeti smiselno povezujejo med seboj in z življenjskim kontekstom posameznega udeleženca, krepijo temeljne zmožnosti in se uresničujejo v sodelovanju z okoljem.

V plenarnem delu sta bila predstavljena položaj Programa osnovna šola za odrasle (OŠO) ter Izhodišča za prenovo in posodobitev programa. Osrednja tema je bila predstavitev zasnove za prenovo Programa OŠO. Sledilo je delo v skupinah, kjer so udeleženci lahko v razpravi podali svoje videnje, dileme, predloge in vprašanja glede nove zasnove Programa OŠO.

Posveta se je udeležilo 60 udeležencev - direktorjev, organizatorjev, učiteljev, oblikovalcev politike ter teoretikov, ki se ukvarjajo z vprašanji splošnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Kontakti: mag. Jasmina Mirčeva; jasmina.mirceva@acs.si Natalija Žalec, MAEd (UK), spec.; natalija.zalec@acs.si


Domov | Fotografije | Vabilo | Program | Prijave so zaključene.