Strokovni posvet: Program osnovne šole za odrasle – izhodišča za vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar
9. maj 2019, Ljubljana, velika dvorana MIZŠ, Masarykova 16.


Strokovni posvet: Program osnovne šole za odrasle – izhodišča za vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar je namenjen premisleku in razpravi o predlogu nove zasnove osnovne šole za odrasle, ki smo ga v sodelovanju s člani Nacionalne ekspertne komisije pripravili na Andragoškem centru Republike Slovenije.

Predlagana zasnova izhaja iz potreb odraslega ter podpira uresničitev njegovega kariernega načrta. Program OŠO je strukturiran v treh modulih, ki so zasnovani skladno z opredeljenimi ravnmi znanja, spretnostmi in kompetencami. Moduli so zasnovani po vsebinskih sklopih, v katerih se posamezni predmeti smiselno povezujejo med seboj.

V plenarnem delu posveta bosta predstavljena položaj Programa osnovne šole za odrasle (OŠO) ter izhodišča za prenovo in posodobitev programa. Osrednja tema bo predstavitev zasnove za prenovo Programa OŠO. Sledilo bo delo v skupinah, kjer bodo udeleženci v razpravi lahko podali svoje videnje, dileme, predloge in vprašanja glede nove zasnove Programa OŠO. Na posvet so vabljeni strokovnjaki s področja OŠO: direktorji, organizatorji, učitelji, oblikovalci politike ter teoretiki, ki se ukvarjajo z vprašanji splošnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Posvet bo v četrtek, 9. 5. 2019, ob 9. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Kontakti: mag. Jasmina Mirčeva; jasmina.mirceva@acs.si Natalija Žalec, MAEd (UK), spec.; natalija.zalec@acs.si


Vabilo | Program | Prijave so zaključene.