Partnerji - Bosna in Hercegovina

Delegaciju Bosne i Hercegovine sastavljaju:

  • Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (mag. Biljana Popović i Denis Fazlić)
  • DVV International, Institut za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola (mag. Emir Avdagić)
  • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju (dr. Mirjana Mavrak, mag. Amina Isanović Hadžiomerović)
  • Ustanova za obrazovanje odraslih 'Socijalno-edukativni centar' (Zlatko Malić)
  • Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske (mag. Mira Bera, Mladen Filipović)
Naša misija na področju obrazovanja odraslih:
 
 Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
info@aposo.gov.ba
Tel: +387 36 329 908
Fax: +387 36 329 908; +387 36 332 093
http://www.aposo.gov.ba  

Područna jedinica Banja Luka - Odjel za srednje stručno obrazovanje, Odsjek za VETIS
Vojvode Stepe Stepanovića 99
78000 Banja Luka
tel.: +387 51 430 710
fax: +387 51 430 711

 

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje otpočela je s radom 1. januara 2009. godine. Sjedište Agencije nalazi se u Mostaru, dok su područne jedinice smještene u Sarajevu i u Banjaluci. Aktivnosti Agencije usmjerene su na osiguranje kvaliteta obrazovanja u BiH uspostavljanjem standarda učeničkih postignuća, vrednovanjem postignutih rezultata i razvojem zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Naša misija je biti glavni pokretač i učesnik u promjenama koje vode razvoju kvalitetnog obrazovnog sistema i koji garantuje puni razvoj potencijala svakog pojedinca i društva u cjelini.


Naša vizija je postati glavni partner različitim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u razvijanju i primjeni dokumenata koji doprinose promovisanju politike kvaliteta obrazovanja u BiH te se potvrditi kao glavni pokretač izgradnje istinskog društva znanja i intelektualne moći.

Odjeljenje za srednje stručno obrazovanje i obuku, obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, s Odsjekom za VET informacioni sistem, odgovorno je za praćenje razvoja zajedničke jezgre i modularnih nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju te nacionalnog kvalifikacijskog okvira, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. 

Više na: http://www.aposo.gov.ba
 

  

 

DVV International je Institut za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola, odnosno Institut državnog saveza koji sačinjava 16 pokrajinskih saveza visokih narodnih škola. Njemački savez visokih narodnih škola (DVV) i Institut zastupaju interese svojih članova i oko 1000 visokih narodnih škola na državnoj, europskoj i internacionalnoj razini. U provođenju nacionalnih i internacionalnih projekata, DVV International se orijentira prema ljudskim pravima i provođenju jednog od osnovnih načela koja se tiču unapređenja pozicije žena i spolne ravnopravnosti. Na polju obrazovanja odraslih DVV International širom svijeta surađuje s preko 200 partnera u 40 zemalja. Institut kao stručni partner ulaže iskustvo i resurse u zajedničke poduhvate i istovremeno uči iz iskustva svojih partnera. Na području Jugoistočne Europe DVV International implementira projekte i aktivno djeluje još od 1997. godine. Projekti između ostalog doprinose i integraciji društvenih grupa koje nisu u mogućnosti iskoristiti svoja osnovna ljudska prava, odnosno pravo na obrazovanje, čime se za ove grupe stvaraju mogućnosti njihovog demokratskog učešća u izgradnji društva.

Više: http://www.dvv-international.de i http://www.dvv-soe.org
 

  

 

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju
http://www.ff.unsa.ba/index.php/bs/odsjeci/odsjek-za-pedagogiju

  


Dr. Mladena Stojanovića 6
BA-78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 321-600; -601
E-Mail: info@sec.ba

Kontakt osoba:
Igor Lukenda
(igor.lukenda@sec.ba)

 

Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar" (SEC) je dinamična, obrazovna ustanova u kojoj se obrazovni proces provodi po andragoškim načelima. SEC je osnovan 2011. godine u sklopu istoimenog projekta kojeg provode Caritas Austria i Caritas BiH uz financijsku potporu Vlade Republike Austrije (Austrian Development Cooperation).

Realiziramo javno važeće programe osposobljavanja i neformalne obuke iz četiri sektora: zdravstveno-socijalni sektor; sektor menadžmenta i zapošljavanja; sektor obrazovanja te sektor društva i kulture. Autori smo većeg broja kurikuluma za neformalne i javno važeće obuke od kojih su neki jedinstveni i u cijeloj regiji. U suradnji s domaćim i međunarodnim organizacija sudjelujemo u procesu lobiranja za donošenja zakonskih rješenja u BiH, a aktivni smo i na području umrežavanja organizatora obrazovanja. Punopravni smo član Europske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA).

SEC ima svoje sjedište u Banja Luci i podružnice u Mostaru i Travniku.

Više informacija na:
http://www.sec.ba i http://www.facebook.com/sec.ba
 

  

Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske
http://www.mpoo.org

 << Nazaj