Program

Mednarodna konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih 2015 je bila namenjena pregledu aktualnega stanja v izobraževanju odraslih v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, v Makedoniji, na Kosovem, v Sloveniji in Srbiji ter izmenjavi izkušenj in preučitvi priložnosti za povezovanje in sodelovanje. 

Međunarodna konferencija Gradimo mostove u obrazovanju odraslih 2015 namijenjena je bila pregledu aktualnog stanja obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, u Crnoj gori, u Hrvatskoj, u Makedoniji, na Kosovu, u Sloveniji i Srbiji, te izmjeni iskustva i traženju mogućnosti za povezivanje i suradnju.  


Program za tisk (pdf različica)
1. dan:Dvorana Horus
8.30–9.00Registracija udeležencev

9.00–10.00Pozdravni nagovor
- dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 

Stanje i izazovi u obrazovanju odraslih na globalnoj razini
- dr. Katarina Popović, generalna sekretarka International Coincil for Adult Education (ICAE) i Društvo andragoga Srbije
  
10.00–10.45Predstavitev izobraževanja odraslih v Bosni in Hercegovini
- dr. Mirjana Mavrak in mag. Amina Isanović Hadžiomerović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju
  
10.45–11.30Predstavitev izobraževanja odraslih v Črni gori
- mag. Ćazim Fetahović, Ministarstvo prosvjete
- Ljiljana Garić, Centar za stručno obrazovanje
- Slaven Ćipranić, Centar za obrazovanje i trening
  
11.3012.00
Odmor  
  
12.00–12.45Predstavitev izobraževanja odraslih na Hrvaškem
mag. Mile Živčić, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
mag. Jadranka Krmpotić, Pučko otvoreno učilište Obris iz Požege 
  
12.45–13.30

Predstavitev izobraževanja odraslih v Makedoniji
- Konstantin Hristovski, Centar za obrazovanje odraslih
- mag. Branko Aleksovski, Centar strućnog obrazovanja i obuke
- dr. Zoran Velkovski, Univerzitet SV. Kiril i Metodij, Filozofski fakultet Skopje

  
13.3014.45
Kosilo 
  
14.45–15.30

Predstavitev izobraževanja odraslih na Kosovem
- dr. Rame Likaj, Ministry of Education, Science and Technology 

  
15.30–16.15Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji
Vesna Fabian, Društvo andragoga Srbije i Grupa za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
- Brankica Kocić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- Vladimir Bojković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  
16.1516.30
Odmor
  
16.30–17.15Predstavitev izobraževanja odraslih v Sloveniji
- mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije
- dr. Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 
  
17.15 - 17.30Zaključek
  
18.30 - 20.30Biotehniški izobraževalni center, MIC KULT316, Prušnikova 74, Ljubljana - predstavitev, večerja, druženje

Glasbeno ozadje:
- Branko Brezavšček, violina, in Maja Tajnšek, klavir
 
 
 

2. dan:Dvorana Horus
 
 
9.00–9.30ePlatforma za izobraževanje odraslih - EPALE
- Ajda Turk, CMEPIUS, NSS Slovenija
- Nives Vučić, Agencija za obrazovanje odraslih, NSS Hrvaška
  
9.30–12.00Delo v skupinah - navodila in tri izvedbe (po 45 minut):
  • Neformalno in priložnostno učenje ter vrednotenje - dvorana Orion
    (Ema Perme in Ajda Turk)
  • Vključevanje ranljivih ciljnih skupin - dvorana Centaurus
    (Nada Babič Ivaniš in mag. Zvonka Pangerc Pahernik)
  • Moč in odgovornost države in civilne družbe - dvorana Cassiopea
    (prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec, Ida Srebotnik in Špela Močilnikar)

  
12.0012.30
Odmor  
  
12.30–13.15Poročanje o delu v skupinah 
  
13.15–13.45

Povzetek konference in zaključek
- mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije 
- mag. Mile Živčić, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  

13.4515.00

Kosilo
 

8.15–9.00 

Srečanje nacionalnih koordinatorjev za implementacijo Evropskega programa za učenje odraslih in predstavnikov NSS EPALE - interni sestanek


Konferenco sta moderirala Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, in Darijan Novak, ACS.
 
 
 
 


<< Nazaj