Partneri
 Bosna i Hercegovina
 Crna Gora
 Hrvatska
 Kosovo
 Makedonija
 Slovenija
 Srbija
Galerija

 


Materijali
 
Program
Međunarodna konferencija Gradimo mostove u obrazovanju odraslih 2016 ima za cilj pregled aktuelnog stanja, te unapređivanje prakse i saradnje u oblasti obrazovanja, učenja i obuke odraslih u Jugoistočnoj Evropi s fokusom na definiranje prioriteta za naredni period u oblasti obrazovanja odraslih.
Kontakt

Aida Fatić (organizaciona pitanja)
T: + 387 33 552 291
E: fatic@dvv-international.ba

Anes Čerkez (organizaciona pitanja)
T: + 387 33 552 291
E: cerkez@dvv-international.ba

dr. sc. Emir Avdagić
T: + 387 33 552 291
E: avdagic@dvv-international.ba

Franci Lajovic (tehnička podrška)
E: franci.lajovic@acs.si

Lokacija

 
Međunarodna konferencija Gradimo mostove u obrazovanju odraslih će u 2016. godini biti održana u Emaus centru u blizini Mostara.
 
Press
Registracija

Registracija za konferenciju "Gradimo mostove u obrazovanju odraslih 2016" je zatvorena.

Arhiv GM

GM 2016
GM 2015

U nadi da će ovakvi susreti stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih sa područja Jugoistočne Evrope postati tradicija, kreirali smo arhiv dosadašnjih konferencija.