Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010: Usmeritve razvoja in izzivi
30. november in 1. december 2010, Maribor, Hotel Habakuk, Pohorska ulica 59


Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.

Program

Na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2010 so s prispevki sodelovali predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, javnih zavodov s področja izobraževanja (Andragoškega centra Slovenije, Centra za mobilnost in evropske programe ter Centra za poklicno izobraževanje), mreže izvajalskih organizacij ter drugi strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih.

Posveta se je kljub izredno slabemu vremenu od prijavljenih 262 udeležilo 231 posameznikov.

Program posveta (njegova izpeljava je bila nekoliko drugačna, prilagojena dejanskim razmeram):

1. dan (30. november 2010)                    2. dan (1. december 2010) 

 

 

Posvet je organiziral:

(c) 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.