Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010: Usmeritve razvoja in izzivi
30. november in 1. december 2010, Maribor, Hotel Habakuk, Pohorska ulica 59


Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.

PROGRAM 2. DAN - sreda, 1. december 2010 (9.00 - 16.00)


Dvorana Turner

PLENARNI DEL

9.00 - 9.45


Bela Knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS - p
redstavitev poteka dela na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja
- dr. Janez Krek, Pedagoška fakulteta v Ljubljani
- mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS


9.45 - 10.15


Raznolikost načinov učenja v formalnem izobraževanju in zadovoljstvo udeležencev - primerjalna analiza 13 držav
-
dr. Marko Radovan, Filozofska fakulteta v Ljubljani


10.15 - 10.30

Odmor za kavo

10.30 - 12.30

DELAVNICE


Dvorana Turner


Skupina A
: Povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja prek vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj

Moderiranje dela v skupini: dr. Petra Javrh, ACS
Predstavitve:

 • Možnosti in pogoji za vrednotenje in priznavanje znanja, pridobljenega v neformalnih in javno veljavnih programih za odrasle - mag. Estera Možina, ACS
 • Modeli vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih: zgledi, izzivi, rešitve - Metka Svetina, ACS
 • Priznavanje neformalnega učenja odraslih v formalnem šolskem sistemu: predstavitev rezultatov evalvacije - Jasna Berložnik, Gimnazija Poljane Ljubljana, in Raduška Žepič, Ljubljana

Kristalna dvorana

Skupina B: Izobraževalna organizacija kot nosilec razvoja izobraževalne ponudbe za odrasle v lokalnem okolju

Moderiranje dela v skupini: mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
Predstavitve:

 • Model partnerskega sodelovanja pri preučevanju izobraževalnih potreb in razvoju novih izobraževalnih programov v lokalnem okolju - dr. Tanja Možina, ACS
 • Preučevanje izobraževalnih potreb v lokalnem okolju s pomočjo analitične študije (primer LU Ajdovščina) - Boža Bolčina in Alenka Magajne, LU Ajdovščina
 • Preučevanje izobraževalnih potreb v lokalnem okolju s pomočjo metode fokusnih skupin (primer LU Murska Sobota) - Alenka Kučan, LU Murska Sobota
 • Od ugotovljenih potreb do zasnove novih izobraževalnih programov (primer ZIK Črnomelj) mag. Irena Bohte, ZIK Črnomelj

Dvorana Teply

Skupina C: Uvajanje prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanjav organizacije za izobraževanje odraslih

Moderiranje dela v skupini: Lilijana Štefanič, LU Kočevje
Predstavitve:

 • Predstavitev projekta UNIP in njegovih rezultatov - Jožica Pečnik, LU Kočevje
 • Predstavitev konkretnega izvedbenega kurikula za program predšolske vzgoje - Patricija Pavlič, ZLUS
 • Predstavitev IKT orodja za izvajalce - Gregor Sepaher, RIC Novo mesto
 • Praktično usposabljanje in praktični pouk v prenovljenih programih na področju izobraževanja odraslih - Elido Bandelj, CPI
12.30 - 13.00Odmor za osvežitev


Dvorane skupin

13.00 - 13.45Oblikovanje zaključkov v skupinah

  
Dvorana Turner  DELAVNICA  


13.00 - 13.45


Evropsko povezovanje na področju izobraževanja odraslih (predstavitev razpisa programa Vseživljenjsko učenje za leto 2011 in svetovanje)
-
Neža Pajnič in sodelavci CMEPIUS


Dvorana Turner


PLENARNI DEL


13.45 - 14.45
 

Poročanje o delu v skupinah
 

14.45 - 16.00
 


Okrogla miza: sistemsko umeščanje izobraževanja odraslih in druge teme
Na vprašanja izvajalcev in drugih akterjev v izobraževanju odraslih bodo odgovarjali strokovni sodelavci Ministrstva za šolstvo in šport 


16.00 


Zaključek posveta 

 

 

Posvet je organiziral:

(c) 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.