Letni posvet o izobraževanju odraslih 2014
26. november 2014, Grand hotel Union, Ljubljana, Miklošičeva 1
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:

•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Program

PDF različicaPrispevki so objavljeni na spletni strani.  
  
8.30–9.00 Registracija udeležencev (v preddverju Unionske dvorane)
  
 Unionska dvorana:
  
9.00–9.15Pozdravni nagovor
- mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije (ACS)
  
9.15–10.00Nova finančna perspektiva do leta 2020
Tanja Vertelj, Ministrstvo za  izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
  
10.0010.15
Odmor  
  
10.1510.45
 Nagovor gostiteljice
-
dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka MIZŠ
  
10.45–12.30Uresničevanje Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013-2020 
- mag. Katja Dovžak, MIZŠ, vodja razprave
Damjana Košir, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
- mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
mag. Urška Bittner Pipan, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, in Nataša Gorenc, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
- Erika Lenčič Stojanovič
, Ministrstvo za javno upravo 
Jože Kregar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor
- mag. Peter Beltram, ACS
- razprava z udeleženci 
  
12.30–13.30Nekatere novosti v izobraževanju odraslih v letu 2015
-
Evropsko leto za razvoj 2015, mag. Maja Zozolly, Ministrstvo za zunanje zadeve
- EPALE - e-platforma za izobraževanje odraslih v Evropi, mag. Andreja Lenc, CMEPIUS
- O delu skupine za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji, Ema Perme, MIZŠ
- Analitični potencial raziskave PIAAC, dr. Petra Javrh, ACS
- Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2014-2015, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
  
13.3014.30
Kosilo 
  
14.3016.15
Spreminjanje normativov v izobraževanju odraslih
- B
oštjan Rozman Zgonc, MIZŠ
- Nataša Hafner Vojčić, MIZŠ
- razprava v skupinah in zaključek 
  
16.1516.30
Odmor
  
16.3018.00  Vseživljenjska karierna orientacija in svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih - panelna razprava
- mag. Miha Lovšin, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja
- mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS
- Staša Bučar Markič, Zavod RS za zaposlovanje
- Meta Ponebšek, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
- Irena Kuntarič Hribar, MDDSZ
- mag. Katja Dovžak, MIZŠ
- razprava z udeleženci
  
18.00  Zaključek
  
 Posvet je povezovala mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS.
 

Letni posvet koordinira: