Letni posvet o izobraževanju odraslih 2014
26. november 2014, Grand hotel Union, Ljubljana, Miklošičeva 1
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:

•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Vsebine LPoIO 2014

 • Uvod
  - mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije (ACS)
    video posnetek | ppt predstavitev (pdf)
   
 • Pozdravni nagovor
  - mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije (ACS)
     video posnetek | ppt predstavitev (pdf) | promocijska brošura ACS 2014
   
 • Nova finančna perspektiva do leta 2020
  Tanja Vertelj, Ministrstvo za  izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
     video posnetek | ppt predstavitev (pdf)
   
 •  Nagovor gostiteljice
  -
  dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka MIZŠ
     video posnetek  
   
 • Uresničevanje Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013-2020 
  video posnetek   

  - mag. Katja Dovžak, MIZŠ, vodja razprave
    ppt predstavitev (pdf)
   
  Damjana Košir, MDDSZ
    ppt predstavitev (pdf)
   
  - mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
   
  mag. Urška Bittner Pipan, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
    in Nataša Gorenc, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
    
  ppt predstavitev (pdf)

  - Erika Lenčič Stojanovič
  , Ministrstvo za javno upravo 
    in Maša Bizovičar, Slovenska U3ŽO
    ppt predstavitev (pdf)

   
  Jože Kregar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
   
  - dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor
    ppt predstavitev (pdf)
   
  - mag. Peter Beltram, ACS
    ppt predstavitev (pdf)
   
 • Nekatere novosti v izobraževanju odraslih v letu 2015
  video posnetek

  -
  Evropsko leto za razvoj 2015, mag. Maja Zozolly, Ministrstvo za zunanje zadeve
    ppt predstavitev (pdf) in letak ELR 2015
   
  - EPALE - e-platforma za izobraževanje odraslih v Evropi, mag. Andreja Lenc, CMEPIUS
    ppt predstavitev (pdf) in letak EPALE
   
  - O delu skupine za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji, Ema Perme, MIZŠ
   
  - Analitični potencial raziskave PIAAC, dr. Petra Javrh, ACS
   
  - Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2014-2015, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
   
 • Spreminjanje normativov v izobraževanju odraslih
  video posnetek

  - Boštjan Rozman Zgonc, MIZŠ
  - Nataša Hafner Vojčić, MIZŠ
    ppt predstavitev (pdf)
   
 • Vseživljenjska karierna orientacija in svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih - panelna razprava
  video posnetek

  - mag. Miha Lovšin, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja
    ppt predstavitev (pdf) in letak ELGPN
   
  - mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS
   
  - Staša Bučar Markič, Zavod RS za zaposlovanje
   
  - Meta Ponebšek, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
   
  - Irena Kuntarič Hribar, MDDSZ
   
  - mag. Katja Dovžak, MIZŠ

Posvet je povezovala mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS.

 

Letni posvet koordinira: