Letni posvet o izobraževanju odraslih 2017 je odlično uspel!

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je redno srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na tem področju. Je priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev v preteklem letu. Obenem je dogodek namenjen informiranju in razpravi o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojili naše delovanje v prihodnje. Posvet je tudi priložnost za neformalne stike, ki krepijo našo skupno zavezanost razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Letošnji program je odražal aktualna dogajanja in izzive, med drugim Strategijo dolgožive družbe, novi inštrument za ocenjevanje spretnosti odraslih, spoznanja o uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v letih 2014, 2015 in 2016 ter proces Ocena stanja spretnosti za Slovenijo. Navdušila sta nas tudi primera odlične prakse: Ugotavljanje izobraževalnih potreb v občini Ajdovščina ter Proces razvoja poklicnega standarda za visoko tehnološko proizvodnjo iz Zasavja.

LPoIO 2017 je že sedmo leto po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) organiziral Andragoški center Slovenije (ACS), ki je ob tej priložnosti obeležil 25-letnico delovanja. Temu je bila namenjena tudi razstava panojev o dejavnostih in dosežkih te krovne ustanove za razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji.

O živahnem dogajanju na posvetu, na katerem se je zbralo 198 udeležencev, pričajo fotografije

 

Povezave do predhodnih letnih posvetov:

      
Nova, bolj vključujoča vizija izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

1. ustrezne in visokokakovostne spretnosti ter kompetence za zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na rezultatih,
2. vključujoče izobraževanje, enakost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc,
3. odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe,
4. trdna podpora izobraževalcem,
5. preglednost in priznavanje spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela ter
6. trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija, 1. september 2015

 

Oglejte si Utrinke s posveta:  2010     2011     2012     2013     2014     2015     2017 << Nazaj