O konferenci

Program konference
  Plenarni del
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Prijava

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija

Fotografije


Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti
Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011
Plenarni del

V uvodnem plenarnem delu bodo predstavljeni cilji konference in delo na projektu. Ker je sam projekt, ki ga predstavljamo sestavljen iz dveh podprojektov, bomo izpostavili rezultate z vidika razvoja pismenosti in z vidika vrednotenja in priznavanja neformalnega učenja. V okviru podprojekta vrednotenja in priznavanja neformalnega učenja, bomo predstavili rezultate ter vlogo in pomen ugotavljanja ter priznavanja formalnih in neformalnih znanj. Podprojekt razvoj pismenosti pa bo prav tako predstavljen prek doseženih rezultatov, poudarjena pa bosta tudi vloga in pomen razvoja temeljnih zmožnosti in kompetenc za ohranjanje zaposlenosti, socialno vključenost ter vseživljenjsko učenje.
V plenarnem delu bodo sodelovali:


• mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije, ki bo konferenco otvoril
• mag. Vinko Logaj, direktor direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih  na
 Ministrstvu za šolstvo in šport
• Damjana Košir, generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
• dr. Patrick Werquin, neodvisni svetovalec in raziskovalec
• Metka Svetina, vodja projekta, Andragoški center Slovenije
• dr. Petra Javrh, vodja aktivnosti, Andragoški center Slovenije

Zaključni plenarni del bo namenjen predstavitvi dela v vseh treh delovnih skupinah in oblikovanju skupnih zaključkov.


 


 Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.«

Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Konferenca je bila v hotelu Union

Arhiv novic

 Konferenca v podobah