O konferenci

Program konference
  Plenarni del
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Prijava

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija

Fotografije


Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti
Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011
Prispevki

PRISPEVKI


Plenum

mag. Andrej Sotošek

Razvoj pismenosti in priznavanja znanja v 20-letnem delovanju Andragoškega centra Slovenije ppt

dr. Patrick Werquin

Creating New Opportunities through Literacy and Recognition of Non-formal and Informal Learning ppt 

Metka Svetina

Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja ppt

dr. Petra Javrh

Predstavitev dosežkov podprojekta razvoj pismenosti ppt


Prva delovna skupina

mag. Estera Možina 

Ključne novosti in dosežki projekta Razvoj pismenosti  ppt

Irena Urankar

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do znanja-UŽU MI ppt 

Tatjana Brank Pečko 

Primer dobre prakse v podjetju ETI IZLAKE d.d. ppt

Jasmina Šubic 

Predstavitev uspešnega udeleženca programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) ppt


Druga delovna skupina

mag. Tanja Vilič Klenovšek

Ugotavljanje in vrednotenje neformalnega učenja odraslih - razvoj novih pristopov in orodij v letih 2010-2011 ppt

Barbara Ivanež in Tea Sulič

Vrednotenje ključne kompetence "učenje učenja" in kompetence "načrtovanje kariere" ppt

mag. Maja Radinovič Hajdič, Tanja Sovulj in Lea Zlodej

Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja, Izkušnje pilotne izvedbe v CVŽU Gorenjska ppt

Zdenka Nanut Planinšek in Darja Škorjanc Braico

Prepoznavanje kompetenc pridobljenih z neformalnim in izkustvenim učenjem ppt


Tretja delovna skupina

mag. Brigita Kruder

Sistemske in strokovne podlage za umeščanje vrednotenja in priznavanja v izobraževanju odraslih ppt

Metka Svetina

Predstavitev rezultatov delovne skupine za implementacijo modela/modelov vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja ppt  


Zaključek

Povzetek dela 1. skupine

Priložnosti in možnosti za razvoj kompetenc ppt

Povzetek dela 2. skupine

Z vrednotenjem znanja in izkušenj odraslih do novih priložnosti ppt 

Povzetek dela 3. skupine

Sistemske in strokovne podlage za umeščanje vrednotenja in priznavanja v izobraževanju odraslih ppt

mag. Katja Dovžak

Povzetek sklepov konference ppt


 Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.«

Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Konferenca je bila v hotelu Union

Arhiv novic

 Konferenca v podobah