O konferenci

Program konference
  Plenarni del
  Delovna skupina 1
  Delovna skupina 2
  Delovna skupina 3

Prijava

Prispevki

Informacije, stiki
  Lokacija

Fotografije


Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti
Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011
Skupina 1: Priložnosti in možnosti za razvoj kompetenc

V delovni skupini, ki nosi naslov »Priložnosti in možnosti za razvoj kompetenc« bomo predstavili pomembnejše rezultate posamezne evalvacijske študije in ključne točke prenove evalviranih programov UŽU, PUM in RPO.

Predstavili bomo izkušnje praktikov iz omrežja, ki programe izvaja in ki bodo skozi študijo primera dobre prakse izbranega udeleženca, pokazali na uspešno zgodbo znotraj posameznega programa. Na osnovi predstavljenih tematik bomo odprli razpravo o prenovi programov.

Prvo vprašanje, ki ga bomo izpostavili je vezano na ustreznost in upravičenost posegov v prenovljene programe. V nadaljevanju se bomo dotaknili izzivov povezanih z implementacijo novosti, nato pa se bomo posvetili razmisleku o ustreznosti programov za potrebe današnjega časa predvsem z vidika razvitosti potrebnih kompetenc učiteljev in mentorjev.

Cilje in rezultate bo predstavila mag. Estera Možina. Uspešne zgodbe izbranih udeležencev v programu UŽU bodo predstavili trije učitelji praktiki.

 

 Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.«

Prijavnica
E-prijavnica

Novice
Konferenca je bila v hotelu Union

Arhiv novic

 Konferenca v podobah