Vsebine 20. andragoškega kolokvija

1. Predstavitev raziskovalcev in drugih sodelujočih

2. Povzetki predstavitev  

3. Objava izidov glasovanja udeležencev  

4. Celoten video posnetek 20. andragoškega kolokvija

Predstavitve in video posnetki: 

Uvodna nagovora

 • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Video
   
 • mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije
  Video

Plenarno predavanje

 • PIAAC - an overview, William Thorn, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)
  Predstavitev       Video       Intervju z Williamom Thornom: EPALE blog       Video

Predstavitev tematskih študij in razprava

 • Odrasli z nizkimi dosežki, mag. Estera Možina, Andragoški center Slovenije
  Predstavitev       Video
   
 • Družbeno zaupanje v Sloveniji, dr. Vida A. Mohorčič Špolar
  Predstavitev       Video
   
 • Slovenski model udeležbe odraslih v izobraževanju v kontekstu mednarodnih primerjav, mag. Jasmina Mirčeva, Andragoški center Slovenije
  Predstavitev       Video
   
 • Spretnosti in znanja odraslih po 50. letu starosti, dr. Sabina Jelenc Krašovec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  Predstavitev       Video
   
 • Digitalna pismenost in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih, dr. Vesna Dolničar in Maja Mrzel, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  Predstavitev       Video
   
 • Neujemanja izobrazbe in spretnosti z zahtevami delovnega mesta: kje smo in kakšni so učinki?, dr. Robert Kaše, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  Predstavitev       Video
   
 • Spretnost odraslih in kakovost človeškega kapitala - kaj manjka regijam, ki zaostajajo?, dr. Irena Ograjenšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  Predstavitev       Video
   
 • Analiza značilnosti dela in razvoja kompetenc, dr. Samo Pavlin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  Predstavitev
   
 • Razvoj spretnosti in kompetenc ter vključenost v neformalno izobraževanje, dr. Janko Muršak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  Predstavitev       Video
   
 • Razvitost posameznih spretnosti in karierni razvoj posameznika, dr. Petra Javrh, Andragoški center Slovenije
  Predstavitev       Video
   
 • Razprava po predstavitvah tematskih študij
  Video

Sklepno predavanje

 • Premislek o zbiranju podatkov v raziskavi PIAAC, Bryan Maddox, Univerza Vzhodna Anglija (University of East Anglia)
  Video

Sklepna nagovora

 • William Thorn, OECD
  Video
   
 • mag. Jasmina Mirčeva, Andragoški center Slovenije
  Video
   


<< Nazaj