Dobrodošli!

Andragoški center Slovenije (ACS) v projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2017-2019 v Sloveniji (na kratko: projekt EPUO) podpira izvajanje dejavnosti, ki so uglašene na Priporočilo Sveta Evropske unije Poti izpopolnjevanja - nove priložnosti za odrasle.

Za prvega od treh posvetovalnih dogodkov EPUO v letu 2018 smo združili moči z Združenjem izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in pripravili konferenco »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost«. Dogodek bo 10. in 11. aprila 2018 v kongresnem centru Rimske terme in se bo navezoval na Strategijo dolgožive družbe.  

***

Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja. Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura prebivalstva in posledično zmanjšanje ponudbe delovne sile ob sedanji urejenosti trga dela in pokojninskega sistema bi lahko sčasoma znižala potencial za gospodarsko rast, zato so potrebne prilagoditve na trgu dela in na področju izobraževanja, ki bodo zagotovile daljšo delovno aktivnost in učinkovito izkoriščanje potenciala vseh generacij.
 
Konferenca »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost« je namenjena izobraževalcem odraslih, ki tako v javnih kot tudi zasebnih ter nevladnih organizacijah razvijajo in izvajajo različna izobraževanja in usposabljanja ter podporne dejavnosti, namenjene spodbujanju daljše delovne aktivnosti, tako za zaposlene kot tudi za delodajalce. Namenjena pa je tudi nosilcem odločanja, dejavnim v izobraževalnem in drugih sektorjih z namenom, da se vzpostavi sinergija ukrepov in njihovega udejanjanja.

Osnovni namen konference je izmenjava informacij in dobrih praks ter opredelitev izzivov in priložnosti izobraževanja in podpornih dejavnosti za daljšo delovno aktivnost. Prvi dan konference bo potekal plenarno, drugi dan pa v skupinah.
 
Udeležba na konferenci je brezplačna, prav tako pogostitev v odmorih, kosilo in večerja prvi dan ter kosilo drugi dan.

Program >>

Prijava >>