Za nami je uspešen, lepo preživet dan v Orehovem gaju

Andragoški center Slovenije (ACS) v projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 20172019 v Sloveniji (na kratko: projekt EPUO) podpira izvajanje dejavnosti, ki so uglašene na Priporočilo Sveta Evropske unije Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle. Sestavni del projekta so posvetovalni dogodki nacionalnega pomena.

Pri organizaciji tretjega posvetovalnega dogodka EPUO v letu 2018 smo moči združili z Zvezo ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in portalom mojazaposlitev.si ter pripravili podjetniški zajtrk z naslovom »Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev?«. Dogodek je bil 11. septembra 2018 v Orehovem gaju v Ljubljani.

***

Posvet je bil namenjen direktorjem in kadrovikom, izvajalcem izobraževanja odraslih, odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni ter drugim deležnikom. Z dvema plenarnima predavanjema in predstavitvami primerov dobrih praks sta bila osvetljena prva dva koraka omenjenega Priporočila Poti izpopolnjevanja, tj. ocenjevanje znanj ter oblikovanje in izvajanje ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja, ki zaposlenim omogočajo pridobitev ustreznih kompetenc. Poudarjeno je bilo sodelovanje izvajalcev izobraževanja odraslih s podjetji – vse od opredelitve potreb pa do končnega cilja, tj. s kompetencami opremljenih, zadovoljnejših in zavzetejših zaposlenih in zaposlovalcev.

Opisana prizadevanja so povezana z obstoječimi in predvidenimi projekti Evropskega socialnega sklada, ki potekajo po vsej državi, zato so bili na dogodku predstavljeni tudi pogledi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Dogodek je pritegnil nad 100 udeležencev.

Program >>

Vsebine >>