Uspešno smo izpeljali tradicionalno srečanje deležnikov v izobraževanju odraslih

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na tem področju. Je priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev, informiranje in razpravo o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojile naše delovanje v prihodnje.

Letos sta bila v uvodnem delu dogodka z nami dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ter priznani esejist in pravnik, prof. dr. Marko Pavliha. Nato smo spoznali Slovensko ogrodje kvalifikacij ter strokovne podlage za pripravo programov za izpopolnjevanje oziroma specializacij. V panelni razpravi predstavnikov štirih ministrstev smo izvedeli, kaj pripravljajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in Letnega programa za izobraževanje odraslih 2016 ter kakšno je/bo medresorsko sodelovanje.

Politika izobraževanja odraslih nastaja in se uresničuje tudi na lokalni ravni. Predstavitev fokusnih skupin z župani ter razprava s tremi od njih (Ajdovščina, Črnomelj, Radeče) sta osvetlili to raven. Izvedeli smo tudi, kaj lahko pričakujemo v tretji fazi uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih, za konec pa se vrnili na poklicno področje in se seznanili s predlogom sprememb Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Posvet je bil priložnost tudi za neformalne stike, ki krepijo našo skupno zavezanost razvoju področja.

Dogodka se je udeležilo 273 oseb. Objavljena so gradiva, video posnetki, fotografije ter Utrinki s posveta.

Hvala, ker ste bili z nami! 

 

 

Dogodek že šesto leto zapored po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) koordinira Andragoški center Slovenije (ACS). Povezave do predhodnih letnih posvetov pod koordinacijo ACS:

      
Nova, bolj vključujoča vizija izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

1. ustrezne in visokokakovostne spretnosti ter kompetence za zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na rezultatih,
2. vključujoče izobraževanje, enakost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc,
3. odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe,
4. trdna podpora izobraževalcem,
5. preglednost in priznavanje spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela ter
6. trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija, 1. september 2015

 

 Oglejte si Utrinke s posveta:  2010     2011     2012     2013     2014     2015<< Nazaj