Vsebine LPoIO 2017

NAGOVOR

  • Nagovor ministrice, Dr. Maja Makovec Brenčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

PLENARNA PRISPEVKA

KALEJDOSKOP

PRIMERA DOBRE PRAKSE

PREDSTAVITEV TEM ZA DELO V SKUPINAH

DELO V SKUPINAH

  1. skupina: Aktivnosti ministrstev za uresničevanje ciljev ReNPIO 13-20 in Strategije dolgožive družbe;
  2. skupina: Poti sodelovanja izobraževalcev z drugimi sektorji in deležniki za urejanje spretnosti

 
Vsebine še dopolnjujemo.<< Nazaj