Pripravljamo Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018
Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalni stroki in praksi izobraževanja odraslih, obenem pa opozarja na izzive, ki so skupni našemu področju dela. Andragoški center Slovenije (ACS) bo posvet po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izpeljal že osmič. Letos bo potekal v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru, in sicer 23. in 24. oktobra. Dvodnevni program obeta veliko zanimivih vsebin.

Izzivi, ki se jih bomo lotili s skupnimi močmi, bodo zadevali tako formalno kot neformalno izobraževanje in usposabljanje. V delovnih skupinah bomo staknili glave nad izhodišči za razvoj javnoveljavnih programov in tistimi za prenovo programa Osnovna šola za odrasle. Slišali bomo tudi, kaj izobraževanju odraslih prinaša vajeništvo, in izvedeli, kako se aktualnih projektov ESS lotevajo izvajalske organizacije in drugi deležniki.

Neformalno izobraževanje odraslih bomo drugi dan posveta osvetlili z vidika zanimive, težko dosegljive ciljne skupine starejših moških. Po priporočilih projekta Old Guys Say Yes to Community (Erasmus+, KA2) jih je  treba vključiti v (učečo se) skupnost, o čemer bo tekla panelna razprava. Izvedeli bomo tudi, kako koristimo priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+, in kaj nam omogoča platforma EPALE.

Menjava vlade nam je prinesla novega ministra, zato bomo z zanimanjem prisluhnili njegovim pogledom, veliko pa si obetamo tudi od predstavitve razvojnih pogledov MIZŠ in ACS.

LPoIO je tokrat združen z letno konferenco projekta EPUO. Tako bodo drugega dne predstavniki OECD in MIZŠ spregovorili o novostih na področju spretnosti ter napredku pri udejanjanju nacionalne strategije spretnosti in njenega akcijskega načrta. S kratkimi poročili se bomo spomnili dogajanja in izkupičkov s treh posvetovalnih dogodkov EPUO. Posebej se bomo posvetili temi, ki jo Priporočilo Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle izpostavlja kot eno od ključnih podpornih dejavnosti terenskemu delu (outreach). Predstavljen bo sumarni pregled ukrepov, ki trenutno in v prihodnje pomenijo uresničevanje nacionalnih in evropskih ukrepov v dobro prebivalstva, še posebej posameznikov z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi spretnostmi.

Vaše prisotnosti, pozornosti in sodelovanja se nadejamo vse do izteka našega dvodnevnega stanovskega srečanja, ki ga v teh dneh z veseljem pripravljamo za vas.

Rok za prijavo vaše (brezplačne) udeležbe je 12. oktober.

Lokacija in urejanje nočitve tukaj.

Vabljeni tudi na koncert uglasbene poezije Ne bodi kot drugi, 23. 10. zvečer na isti lokaciji.

 

Povezave do predhodnih letnih posvetov:

      
Nova, bolj vključujoča vizija izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

1. ustrezne in visokokakovostne spretnosti ter kompetence za zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na rezultatih,
2. vključujoče izobraževanje, enakost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc,
3. odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe,
4. trdna podpora izobraževalcem,
5. preglednost in priznavanje spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela ter
6. trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija, 1. september 2015

 

Oglejte si Utrinke s posveta:  2010     2011     2012     2013     2014     2015     2017<< Nazaj