Uspešno smo izpeljali LPoIO 2018
Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalni stroki in praksi izobraževanja odraslih, obenem pa opozarja na izzive, ki so skupni našemu področju dela. Andragoški center Slovenije (ACS) je letos posvet po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izpeljal že devetič. Posvet je potekal v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru, in sicer 23. in 24. oktobra. Dvodnevni program je prinesel veliko zanimivih vsebin.

Izzivi, ki smo se jih lotili skupaj z različnimi deležniki, so zadevali tako formalno kot neformalno izobraževanje in usposabljanje. V delovnih skupinah smo staknili glave nad izhodišči za razvoj javnoveljavnih programov in tistimi za prenovo programa Osnovna šola za odrasle. Slišali smo tudi, kaj izobraževanju odraslih prinaša vajeništvo, in izvedeli, kako se aktualnih projektov ESS lotevajo izvajalske organizacije in drugi deležniki.

Neformalno učenje odraslih smo drugi dan posveta osvetlili z vidika zanimive, težko dosegljive ciljne skupine starejših moških. Po priporočilih projekta Old Guys Say Yes to Community (Erasmus+, KA2) jih je  treba vključiti v (učečo se) skupnost, o čemer je tekla panelna razprava. Izvedeli smo tudi, kako lahko koristimo priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+, in kaj nam omogoča platforma EPALE.

Nedavna menjava vlade nam je prinesla novega ministra, zato smo z zanimanjem prisluhnili njegovim pogledom, prvega dne posveta pa smo z zanimanjem sledili razvojnim pogledom MIZŠ in ACS.

LPoIO je bil tokrat združen z letno konferenco projekta EPUO. Tako so drugega dne predstavniki OECD in MIZŠ spregovorili o novostih na področju spretnosti ter napredku pri udejanjanju nacionalne strategije spretnosti in njenega akcijskega načrta. S kratkimi poročili smo se spomnili dogajanja in izkupičkov s treh posvetovalnih dogodkov EPUO. Posebej smo se posvetili temi, ki jo Priporočilo Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle izpostavlja kot eno od ključnih podpornih dejavnosti terenskemu delu (outreach). Predstavljen je bil tudi sumarni pregled ukrepov, ki trenutno in v prihodnje pomenijo uresničevanje nacionalnih in evropskih ukrepov v dobro prebivalstva, še posebej posameznikov z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi spretnostmi.

Posebej nas je navdušil koncert uglasbene poezije Ne bodi kot drugi, 23. 10. zvečer, ki so ga izpeljali Ditka in Gorazd Čepin ter Feri Lainšček.

Dogodka se je udeležilo skupno 221 udeležencev.

 

Povezave do predhodnih letnih posvetov:

      
Nova, bolj vključujoča vizija izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

1. ustrezne in visokokakovostne spretnosti ter kompetence za zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na rezultatih,
2. vključujoče izobraževanje, enakost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc,
3. odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe,
4. trdna podpora izobraževalcem,
5. preglednost in priznavanje spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela ter
6. trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija, 1. september 2015

 

Oglejte si Utrinke s posveta:  2010     2011     2012     2013     2014     2015<< Nazaj