Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010: Usmeritve razvoja in izzivi
30. november in 1. december 2010, Maribor, Hotel Habakuk, Pohorska ulica 59


Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.Ob prelomu desetletja, v času, ko se kot družba in posamezniki še kar otepamo z vsesplošno krizo, postaja vloga izobraževanja in usposabljanja vse bolj prepoznavna in ključna za ustvarjanje novih, boljših razmer. V tem času se na evropski in državni ravni iztekajo strategije, zastavljene pred mnogimi leti, v drugačnih okoliščinah. Pogled na doseženo vzbuja mešane občutke, predvsem pa spoznanje, da je treba oblikovati nove razvojne usmeritve in si omisliti učinkovitejša orodja za njihovo uresničevanje.

Tudi izobraževanje odraslih je na razpotju, zato je pravi trenutek za ovrednotenje in prevrednotenje poti in ciljev; slednje je bil temeljni namen Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2010. Na njem so se udeleženci seznanili tudi s strokovnimi dosežki, veliko časa pa je bilo namenjenega dialogu med različnimi akterji v izobraževanju odraslih. Na posvetu je sodelovalo nad 230 udeležencev.

Vabljeni k ogledu vsebin in Utrinkov!


'Sposobnost, da se učimo, naj bi nam omogočala
ne le prilagajanje stvarnosti,
temveč predvsem njeno spreminjanje,
poseganje vanjo in ustvarjanje drugačne, nove.'
/Paulo Freire, mislec, izobraževalec, politik/

 

Posvet je organiziral:

(c) 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.