Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010: Usmeritve razvoja in izzivi
30. november in 1. december 2010, Maribor, Hotel Habakuk, Pohorska ulica 59


Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.

Prijava

Prijava je zaključena!!! 

Na posvet se je prijavilo nad 260 udeležencev.    

PRIJAVNI OBRAZEC

Naziv:
Akademski naziv:
Ime*:
Priimek*:
Ustanova:

Domač kontakt    Kontakt ustanove   
Naslov ustanove*:
Pošta ustanove*:  
Telefon ustanove*:
E-naslov ustanove*:

Prijavljam se za:
(oglejte si program)
 
 
udeležbo na dan:*
delovno skupino:*
kosilo: 30.11.:* da    ne
večerjo 30.11.*: da    ne
udeležbo na kult. dogodku: da    ne
prenočišče v hotelu Habakuk:
(sobo rezervirate sami!)
 
da    ne

Vprašanja za omizje MŠŠ:
Nam želite še kaj sporočiti?
 * Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Posvet je organiziral:

(c) 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.