23. Andragoški kolokvij

Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravlja 31. maja v Ljubljani skupni dogodek: 23. Andragoški kolokvij (AK), osrednje strokovno srečanje v okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU), in posvetovalni dogodek projekta EPUO 2019. 

Strokovno srečanje sovpada s pripravami na snovanje novega Nacionalnega programa izobraževanja odraslih (NPIO) za obdobje 2021–2030. Zdaj je pravi trenutek, da snovalci pripravijo in utemeljijo ustrezne strokovne podlage, te pa morajo temeljiti na celostnem vpogledu v vse merodajne okoliščine. Zelo pomembno se je namreč zavedati, da okolje v katerem se bo NPIO oblikoval, ni prazno, pač pa lahko že obstoječi strateški načrti na marsikaterem področju dejavno vplivajo na možnosti (ali jih omejujejo) pri opredeljevanju ciljev in poti k novemu NPIO.

Šlo naj bi za koncept strateškega načrtovanja razvoja celotne države, ki mora biti zasnovan hierarhično, od vrha navzdol, z določenimi medsebojnimi odvisnostmi oziroma podrejenostmi.

Samo tako lahko zagotovimo usklajenost delovanja na vseh ravneh in onemogočimo, da bi se načrti med seboj prekrivali ali si celo nasprotovali. V okviru letošnjega AK zato želimo prepoznati tako sistemsko kot odločevalsko okolje, ki uokvirjata umeščenost in domet NPIO za novo desetletje. Več o vsebinski zasnovi AK >>

Proces prenove NPIO sovpada s premislekom o evropskih strategijah. V mislih imamo predvsem program Izobraževanje in usposabljanje 2020, Evropski program za učenje odraslih (EPUO) ter Priporočilo Sveta Poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle, zato je AK obenem posvetovalni dogodek v procesu implementacije EPUO 2017–2019. 

Na dogodku bodo nastopili vidni predstavniki nacionalnih ustanov zagovorniki omenjenih strategij, ki bodo vplivale na snovanje NPIO. Svoje poglede bodo predstavili tudi socialni partnerji. Živahno razpravo med nekaterimi nastopajočimi ter z udeleženci AK si obetamo v panelu, katerega naslov najbolje povzame ultimativni cilj naših prizadevanj: Znanje in spretnosti za življenje in delo.

Vabljeni!

Bližnjica do programa.