Letni posvet o izobraževanju odraslih 2011 – Razmislek o vrednotah v globalni družbi
15. in 16. november 2011, Ptuj, Grand Hotel Primus, Pot v toplice 9
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:
•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Delovne skupine

Objavljamo gradiva o delu v skupinah na temo: S katerimi ukrepi bi izboljšali rezultate na področjih učenja, pridobivanja znanja in izobraževanja odraslih na posameznih ravneh?

  1. skupina: na ravni podjetij >>
  2. skupina: v javnem sektorju >>
  3. skupina: na ravni lokalnih skupnosti in regij >>
  4. skupina: na ravni države >>
 • seznami udeležencev v delovnih skupinah
  1. skupina: raven podjetij >>
  2. skupina: javni sektor >>
  3. skupina: raven lokalnih skupnosti in regij >>
  4. skupina: raven države >>
 

Letni posvet koordinira:
 
(c) 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.