Letni posvet o izobraževanju odraslih 2013
20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:

•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Vsebine

1. Uradno vabilo na posvet >>

2. Utrinki z Letnega posveta o izobraževanju odraslih >>
 
3. PRISPEVKI
(v pripravi):

 • Pozdravni nagovor
  - Elvira Šušmelj,
  v. d. direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  zvočni zapis

 • Nova finančna perspektiva 2014-2020 - Evropski socialni sklad
  - mag. Franci Klužer
  , Sektor za razvojno načrtovanje, spremljanje in vrednotenje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  zvočni zapis
  ppt predstavitev (pdf)

 • Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih
  mag. Katja Dovžak
  , Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  zvočni zapis
  ppt predstavitev (pdf)

 • Aktivna politika zaposlovanja in izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020
  - Damjana Košir
  , Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  zvočni zapis
  ppt predstavitev (pdf)

 • Zeleno gospodarstvo
  -
   dr. Darja Piciga, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
  ppt predstavitev (pdf)

 • Rezultati projektov ESS v obdobju 2009-2014 in njihov vpliv na doseganje ciljev izobraževanja odraslih
  -
   dr. Tanja Možina, mag. Estera Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije
  ppt predstavitev (pdf)
  ppt predstavitev (pdf)

 • Predstavitev rezultatov evalvacij in razvojnih dosežkov s pogledom naprej
  -
   mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije
  zvočni zapis
  ppt predstavitev (pdf)

 • Nagovor ministra, dr. Jerneja Pikala, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  zvočni zapis
  video zapis

 • BeLL - prva primerjalna raziskava o učinkih neformalnega izobraževanja odraslih
  - dr. Petra Javrh, Andragoški center Slovenije  
  zvočni zapis
  ppt predstavitev (pdf)

 • Parada učenja 2013 in drugi vidiki projekta 'Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014' 
  - mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije, in koordinatorji PU 2013
  zvočni zapis
  video zapis Zvonka Pangerc Pahernik 
  video zapis koordinatorji  
   
 • Prenovljeni standardi in normativi ter druge aktualne teme v izobraževanju odraslih  
  - Boštjan Rozman Zgonc, mag. Katja Dovžak in Nataša Hafner Vojčić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ter
  udeleženci posveta
  ppt predstavitev (pdf)
  zvočni zapis

   

 

 

Letni posvet je koordiniral:
 
c) 2013 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, tehnična izvedba: Franci Lajovic, e-Vsebine.