Letni posvet o izobraževanju odraslih 2014
26. november 2014, Grand hotel Union, Ljubljana, Miklošičeva 1
 

Evropa 2020 - vizija, ki prepreda troje:

•  pametno rast, ki temelji na znanju in inovacijah,
trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito izkoriščanje virov,
vključujočo rast z visoko stopnjo zaposlenosti ter čvrsto socialno in teritorialno kohezijo.
Dogodek smo uspešno izpeljali v krogu 326 udeležencev!

Tradicionalno srečanje deležnikov v izobraževanju odraslih je bilo tokrat posvečeno trem osrednjim temam:

Udeleženci so se seznanili z novo finančno perspektivo do leta 2020, posvetili pa so se tudi nekaterim dosežkom v letu 2014 ter novostim v letu 2015. Z nami so bili nosilci politike, stroke in prakse, ki so s plenarnimi predstavitvami in panelnimi razpravami spodbujali udeležence posveta k razpravi in opredeljevanju skupnih izzivov.

Več v programu, predstavljenih vsebinah, na fotografijah in v Utrinkih z LPoIO 2014. Objavljamo tudi analizo mnenj udeležencev.


Povezave do predhodnih letnih posvetov pod koordinacijo ACS:

Oglejte si Utrinke s posveta:  2010     2011     2012     2013     2014

 

Letni posvet koordinira: