Vsebine

Merodajni dokumenti:

Priporočilo Sveta Poti izpopolnjevanja - nove priložnosti za odrasle

Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju
(slovenska različica je opremljena z našimi primeri in zgodbami)

VIDEO POSNETKI

NAGOVOR MINISTRA

 • dr. Jernej Pikalo
  Prispevek ministra MIZŠ
  Video

1. UVODNI NAGOVORI

 • Mag. Zvonka Pangerc Pahernik,
  Andragoški center Slovenije
  PDF | Video
   
 • Mag. Andrej Sotošek,
  Andragoški center Slovenije
  Video
   
 • Mag. Peter Beltram,
  Andragoški center Slovenije
  PDF | Video  

2. SKLOP

 • Prispevek in dediščina Resolucije o NPIO 2013–2020,
  mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
  PDF | Video
   
 • NPIO 2021–2030: Predlogi iz perspektive Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih (SSIO), dr. Sonja Kump, predsednica SSIO
  PDF | Video
   

3. SKLOP: DOKUMENTI, KI POMEMBNO VPLIVAJO NA UMEŠČENOST IN DOMET NPIO:

 • Strategija dolgožive družbe,
  dr. Alenka Kajzer, UMAR
  PDF  | Video
   
 • Strategija razvoja Slovenije 2030,
  Nataša Kobe Logonder, SVRK
  Video
   
 • Priporočila za upravljanje izobraževanja odraslih (Strategija spretnosti OECD),
  Ema Perme, MIZŠ
  PDF | Video   
   
 • Poti izpopolnjevanja in prenova evropskih strategij,
  mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
  PDF | Video
   

4. SKLOP: PRISPEVKI PREDSTAVNIKOV DELEŽNIKOV IN SOCIALNIH PARTNERJEV:

 • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
  Branko Meh: S krepitvijo sodelovanja do usklajenega sistema izobraževanja odraslih
  Video
   
 • Gospodarska zbornica Slovenije,
  mag. Samo Hribar Milič: Od strategij do recepta za izobraževanje odraslih
  PDF | Video
   
 • Zavod RS za zaposlovanje,
  Damjana Košir: Spremembe na trgu dela in izobraževanje odraslih
  PDF | Video
   
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,
  Irena Kuntarič Hribar: Pomen vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih
  PDF | Video


5. PANELNA RAZPRAVA

 • Znanje in spretnosti za življenje in delo (udeleženci: mag. Peter Beltram, mag. Katja Dovžak, mag. Samo Hribar Milič, dr. Petra Javrh, Damjana Košir in dr. Sonja Kump)
  Video  


Dogodek je povezoval mag. Peter Beltram, ACS. << Nazaj