Vsebine

Seznam video posnetkov je objavljen.

Razvojni koraki do leta 2020 in naprej

 • Vidik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Elvira Šušmelj, MIZŠ
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 10 str., 0,8 MB)

 • Vidik Andragoškega centra Slovenije, mag. Andrej Sotošek, ACS
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 13 str., 1,1 MB)

 • Vajeništvo ter programi usposabljanja in izpopolnjevanja v izobraževanju odraslih, Elido Bandelj, Center za poklicno izobraževanje (CPI)
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 27 str., 7 MB)

Kako delujejo vrednote in etika današnjega sveta v izobraževanju?

 • Dr. Vesna V. Godina, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
  Video posnetek
Aktualne teme:
 • Projekt Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022, mag. Jasna Kržin Stepišnik, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Tomaž Pintarič, Šolski center Novo mesto, in Primož Štekar, Šolski center Nova Gorica
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 10 str., 1,6 MB)
 • Erasmus+ ni mus, pomaga pa!, Ana Stanovnik Perčič in Maruša Bajt, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 30 str., 2,4 MB)

Predstavitev tem za delo v skupinah

Delo v skupinah

 • 1. skupina: Izhodišča za razvoj javnoveljavnih programov; koordinatorica: mag. Estera Možina, ACS
  Predstavitev (pdf, 15 str., 0,6 MB)
 • 2. skupina: Izhodišča za prenovo programa Osnovna šola za odrasle; koordinatorica: mag. Jasmina Mirčeva, ACS

Predstavitev razprav v delovnih skupinah

 • 1. skupina: Izhodišča za razvoj javnoveljavnih programov; koordinatorica: mag. Estera Možina, ACS
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 17 str., 3,3 MB)
 • 2. skupina: Izhodišča za prenovo programa Osnovna šola za odrasle; koordinatorica: mag. Jasmina Mirčeva, ACS
  Video posnetek

Projekt Za krepitev socialnega dialoga

Nagovor ministra

Panel o vključevanju starejših moških v skupnost

 • Predstavitev ugotovitev in priporočil projekta Old Guys Say Yes to Community, dr. Marta Gregorčič, Filozofska fakulteta (FF), Univerza v Ljubljani
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 23 str., 0,5 MB)
 • Panelna razprava – sodelujejo:
  Ljubica Fišer, Ljudska univerza Ormož (zunanja sodelavka)
  Dr. Marta Gregorčič, FF UL
  Tomaž Hrastar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
  Aleš Kenda, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve
  Mag. Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 8 str., 2,4 MB)

Koordinacija politik spretnosti v digitalnem svetu

Predstavitev priporočil druge faze Strategije spretnosti za Slovenijo

Projekt EPUO v letu 2018 – ključno je povezovanje!

 • Dejavnosti projekta EPUO v 2018, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
  Video posnetek | Predstavitev (pdf, 14 str., 1,2 MB)

  Projekt EPUO: Priporočilo Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle

Poročila s posvetovalnih dogodkov EPUO 2018:

 • mag. Bojan Hajdinjak, ZLUS
  Predstavitev (pdf, 18 str., 1,4 MB)


Terensko delo (outreach) z vidika Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle


Pregled projektov in drugih ukrepov v podporo uresničevanja Priporočila Poti izpopolnjevanja

 
Program je povezovala mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS.
 


<< Nazaj